Agáta Hanychová a Arnold Schwarzenegger

Co má společného Agáta Hanychová a Arnold Schwarzenegger? Rozbor dle astropsychologie

A jak je mi zvykem, udělám něco, co z vás většina vůbec nečeká. Intuitivně jsem tušila, že Arnold Schwarzenegger a Agáta Hanychová mají něco společného. Ukážu vám, jak to vypadá, když dva lidé sdílejí podobné vnitřní  potřeby, ale nedělají totéž… A právě ten vlastní přístup k sobě samým, životu, je nakonec vzdálí na kilometry. U obou hraje ústřední roli vysoké ego, bojovnost a potřeba být někým důležitým..

Agáta i Arnold mají rádi vztahové výzvy. Jenže zatímco Arnold chce v očích veřejnosti, blízkých, protějšku vypadat, jako neuvěřitelně schopný lídr, který dokáže naprosto vše. A přitom dokáže ukočírovat svůj osobní život, kde je tím nejlepším partnerem, kdy si za toto své činění ze strany protějšku bude získávat chválu, uznání, dostatek nesobecké podpory k tomu, aby se mohl pouštět za dalšími životními dobrodružstvími, protože nikdy nemá v tom směru zkrátka dost. Pro Agátu je samotný partner a vztah prostředkem k dosažení jejich cílů.

Maska Arnolda Schwarzeneggera

Pro Arnolda byl partnerský vztah po určitou část života, jako doplněk, v kterém chtěl figurovat, jako ten nejdůležitější, kterému se partnerka musí z logiky věci podřizovat. Rozhodně není typem, který bude chtít sedět doma a nic nedělat. Myslím, že to si ostatně z vás umí představit jen málokdo.. Nehledě na vztah se potřebuje stále zabývat různorodými cíli, touhami a osobními zájmy. Žene jej touha něco podporovat, popohánět kupředu, měnit a soutěžit sám se sebou. Za prostor k následování jeho tužeb, ambic, jež mu protějšek musí logicky poskytovat, on zprostředkovává pocit ochrany, projevuje se velkoryse, obětavě pro své nejbližší, s přímočarou náklonností, loajalitou a ochotou druhým naslouchat a věnovat jejich potřebám osobní zájem.

Jenže, protože se Arnold spíše zamilovává do ideálů, jež má obecně o vztazích, může se začít ve vztahu zkrátka nudit, když se tato realita s ideály začne rozcházet. Právě to jej může motivovat pustit se do nového dobrodružství, neboť stále hledá ten svůj ideál.

Ono udržet s Arnoldem ve vztahu tempo a neustále se přizpůsobovat jeho potřebám, není sranda. Navíc, pokud se mu na chvíli v životě nedaří, může si tento stav kompenzovat tím, že se pustí do nové vztahové výzvy a začne dobývat někoho, kdo mu připadá vlastně tak nějak nedosažitelně. V ten moment půjde vše stranou a Arnold se projeví, jako sobec, jež nehledí na nikoho a následuje sobecky jen svou touhu..

A tehdy, když očividně SELŽE, uvědomí si svou PROHRU, jeho duše mu připomene, jak přes tu vší mnohaletou snahu, úsilí být doslova tím nejlepším, snahu neustále si udržovat masku ideálního muže, partnera, otce, co zvládne vše, je jen nedokonalou, nepodstatnou lidskou bytostí. Teprve tehdy se jeho ego začne vracet na začátek, do momentu, kdy musí chtít čelit svým chybám, nedokonalosti, zranitelnosti, kterou se jinak snažil vždy udolat, „přepracovat“. A on stojí před nutností opět vybudovat sám sebe tentokrát s tím, že přijme tuto vší nedokonalost, jako svou součást, před kterou nemůže stejně utéct.

Jeho duše mu neustále připomíná, že žádný ideál neexistuje, ovšem jeho podstatná část osobnosti jej naopak stále žene do situací dokázat sám sobe i druhým, že možné je vše. To ponížení ze svého selhání, jež zažije, je pro něj nesmírně bolestná a potřebná lekce pro jeho ego, která Hollyvoodského herce vrací zpět k vrozené lidské pokoře, jež on následně opět zúročí v tom, že se snaží být lepším a tentokrát nepotřebovat žádnou masku..

Zdrojem vlastní hrdosti a sebevědomí Arnodla Schwarzeneggera a jsou vydřené úspěchy. Naproti tomu Agáta Hanychová to má hozené hodně jinak..

Chcete odhalit tajemství, jak poznat nevyrovnaný protějšek? Získejte 30 min online kurz zdarma! Získat jej můžete zde.

Je Agáta Hanychová skromá?

Agáta se narodila a vyrůstala s vnitřním přesvědčením, že už „někdo“ je, a z toho důvodu to musí druhým ukázat, aby konečně pochopili, jak úspěšná a ta nejlepší je. Naproti tomu Arnold se chtěl stát někým.

Ego Agáty je z její přirozenosti velmi zahleděno do sebe a svých cílů, pro které je ochotná rozehrát všelijaké hry plné kalkulování, klamání a lstivosti. Její vrozené sebevědomí, soutěživost se u ní překlenula do arogance, sebestřednosti, sobeckosti, s kterou přistupuje k partnerům, lidem a následuje svou vnitřní, mentální a emocionální touhu dosáhnout prestiže a předního místa mezi druhými, kteří by ji pak museli respektovat, poslouchat a vlastně jí i lézt do zadku (pardon za můj slovník, lepší vyjádření neexistuje).

Ve svém uvažování a emocionálním prožívání je přímočaře zaměřená na zkoumání a objevování nových možností, které by mohla využívat k pokroku ve vlastním životě. S vysokou bojovností, jež se rovná přístupu „hlava nehlava“, a drzostí sobě vlastní si potom jde za prosazováním všeho, co naplní a uspokojí její náročné, vysoké ego.

Racionálně považuje za správné, když si o všem rozhoduje zcela sama. Kompromisy jí opravdu nejsou zrovna vlastní, stejně, jako spolupráce, neboť ona pochopitelně chce, aby bylo hlavně po jejím. Spolupráce je schopná tehdy, když to naplňuje její cíle.

Druzí ji tedy ke kompromisům musí doslova často dotlačit. Agáta by si přála mít absolutní osobní svobodu ve všem, protože pod nátlakem (i tím časovým), trpí. Ke své spokojenosti potřebuje neustálou úctu druhých, a když nepřichází, bere si to velmi osobně. Následně se velmi rychle a snadno urazí a začne zbrkle agresivně, radikálně bojovat proti všemu, co ji ohrožuje. Samozřejmě za tím vším jsou zraněné emoce, jež má obvykle tendence přecházet, protože chce působit, jako nezdolná, bezchybná silačka.

Navíc reálny úsudek o vlastních nebo cizích možnostech, schopnostech, jí může často chybět, protože ona přeci následuje svůj vysoký cíl – „být někým“. Proto si bez důmyslného promyšlení stanovuje stále těžší výzvy, jež následuje i kdyby měla sebe či druhé ničit. Příčinou je její osobní hodnocení na základě ideálů, jež vychází z toho, že i nemožné je možné. A protože ona chce vždy a od všeho hlavně to nejlepší, aby jí to bylo hodno, vše co se jí nějak osobně týká, musí být taktéž perfektní. To ji následně motivuje druhým rozkazovat, vnucovat svá očekávání, přičemž se toho dopouští i v partnerských vztazích. Aby tedy našla někoho, kdo tuto „sílu“ unese, musí si doslova najít své zrcadlo. Někoho s kým se shodne na cílech, kdo bude stejně tak arogantní, sebestředný, jako ona, a zároveň ji pochlebovat v tom, jak dobrá je. Ona to bude takovému člověku po určitou dobu oplácet. Anebo musí projít hlubokou vnitřní transformací.

Když se Agáta pro něco/ někoho nadchne, nebo něčemu věří, nezdá se jí nic jiného tolik účelné, správné, důležité, pravdivé, nežli je její pohled. Je skutečným egocentrikem, jež namyšleně neregistruje, natož neakceptuje odlišná mínění druhých, jí oponování druhých uráží. Nechápejte mě špatně, samozřejmě, že se nemusí řídit míněním druhých, ale druzí nám mohou poskytnout určitou sebereflexi či inspiraci. Ale o to tak úplně Agáta zkrátka nestojí.

Agáta si dělá mnoho nepřátel, protože jedná velmi často zbrkle agresivně, příliš rychle, bez nutné promyšlenosti, pod tíhou aktuální nálady, anebo svých tužeb. Dokáže se díky tomu divoce rozčílit, když věci nefungují podle jejich očekávání a kvůli všemu, co si vztáhla na sebe či, pokud to považuje za pro sebe omezující. Svá gesta pak následně všelijak stylizuje a velmi dramatizuje. Přeci jen díky své touze po pozornosti, se narodila pro záři reflektorů. Fakt, že si za tím ale může jít prostřednictvím vlastní pracovitosti, kvalit a překonávání sebe samotné, jako to udělal Arnold, to ji nějak bohužel míjí. Ona totiž nemá pocit, že by se musela překonávat, neboť ona je pro sebe dlouhodobě dost dobrá, a její mnohé úsilí se tedy soustředí na to, aby překonala druhé, kteří ji v jejím pohledu brzdí, brání či mohou být naopak prostředkem k tomu, aby dosáhla svého.

Agátě Hanychové vrozená skromnost chybí. Transformaci své osoby, hlubokou změnu, kdy by se stala empatickým jedincem, který se dokáže projevit ve vší zranitelnosti, autentičnosti, opravdovosti, spatřuje, jako něco, co ji zbytečně komplikuje život, brzdí ji a paradoxně by to sakramentsky potřebovala. Ona si nasadí novou masku nezdolné silačky a jde dál.. Možná až velká řada životních lekcí je přesvědčí o nutnosti skutečné, hluboké změny.

Jak dlouho vydrží vztah Agáty Hanychové a Mirka Dopity?

A asi vás všechny bude zajímat, jak jí to vydrží s jejím staro-novým partnerem? Když pominu fakt, že i Mirek Dopita má v sobě kapku sebestřednosti, egocentričnosti, díky které má rovněž rád trochu té mediální pozornosti, a proto si může s Agátou notovat, může být oproti Agátě velmi náladový. Mirek je více citlivý, i když to nemusí být na první pohled vidět. O to větší to může být ale manipulátor a ještě hůře zbabělec, který vztahy hlavně proplouvá. Agáty s největší pravděpodobností využil, jako svou únikovou cestu z bolestné reality, namísto, aby jí čelil. Agáta bude v tomto vztahu velet, ale on bude ten, kdo bude tahat „za neviditelné nitky“, ovlivňovat věci v pozadí. Má cit poznat, co druzí chtějí. Tím, že jim to zprostředkuje, je může ovládat.

Otázka, zda se k sobě hodí? Upřímně skoro vůbec.. A byl by zázrak, aby jim to vydrželo „šťastně a po zbytek života“. Vidím to realisticky maximálně na pár let.

Dopita očividně díky své neschopnosti vypořádat se s vlastními emocemi, bolestí, potřebuje někoho, jako Agátu, kdo mu bude na chvíli ukazovat směr, a Agáta zase potřebuje, aby jí někdo pomohl s dětmi a přinášel zázemí.. Na tomto základu je postaven jejich vztah, a bude fungovat do té doby, dokud jim tento „obchod“ bude vzájemně vyhovovat. V tom nejlepším možném případě by Mirek mohl být tím, kdo bude Agátu Hanychovou motivovat k dosažení většího klidu v životě, k sebeuvědomění a k empatické zdrženlivosti vůči druhým. Jsem si ale takřka jistá, že to se nestane, protože on sám to v sobě nemá ani zdaleka srovnané. A aby tato situace nastala, a především to bylo dlouhodobě oboustranně udržitelné, rovná se malému „českému, mediálnímu zázraku“. Prosím uvědomte si, že Mirek neměl potřebný čas vyrovnat se s ukončením předchozího vztahu a transformovat sám sebe, svůj život především  kvůli sobě. Jenže našla se Agáta, která mu v tom udělala jasno za něj, protože ona ví, co chce (teď). Protože Mirek je oproti Agáťe tak trochu pasivní (v zájmu klidu), poslechne. Ovšem “teď” u Agáty neznamená i za 6 měsíců, 2 roky…

Doufám, že se vám tato krátká ukázka rozboru dle astropsychologie líbila. Brzy se můžete těšit na další.

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.

 

Agáta Hanychová a Arnold Schwarzenegger