Astrologická diagnostika - co je astropsychologie

Vliv hvězd a planet na lidský život

Co je astropsychologie?

Jde o psychologickou astrologii, jejíž základy sice stojí na pilířích astrologie ve zjednodušené podobě, ovšem astropsychologie je evolucí prapůvodních základů.

Tyto základy tvoří prognostické horoskopy na základech astrologie v průběhu posledních cca 2000 let. Ovšem v tomto časovém období šlo především o sledování důležitých událostí, potenciálních rizik, osudu člověka. Z toho důvodu měli i někteří panovníci svého astrologa.

Ve 20. století došlo ovšem k objevům mnoha hypotéz, raných teorií kolem lidské osobnosti, psychologického růstu inspirující se často u řeckých filozofů. K novým poznatkům samozřejmě došlo i na základě studia projevů chování, spánku apod. Všem těmto otevřeným průkopníkům 20. století v oblasti psychologie vděčíme upřímně za mnohé poznatky, a právě rovněž za astropsychologii.

Na tento inovativní, čerstvý proud navázal i švýcarský psychiatr, psychoanalytik Carla G. Jung, který byl mimo jiné otevřen mytologii, ezoterice, společně s dalšími vědeckými průkopníky, kteří spolupracovali na jeho hypotézách, teoriích o archetypech, jež byly později pro některé astrology (našlo se i několik psychologů) zjevně velmi atraktivní. Došlo jim totiž, že postavení planet, znamení, domů atd. se odráží na vrozeném potenciálu člověka, jeho osobnosti, kdy se bavíme nikoliv o povrchním vyjmenování vlastností, ale o rozboru hlubokých, vnitřních potřeb, vzorců – návyků v chování měnící se v čase, které se odráží na míře, kvalitě našeho osobního rozvoje v životě. Ve výsledku astrologové na základě těchto nových psychologických teorií začali do astrologie včleňovat psychologické prvky. Pro lepší pochopení, astrologie jim poskytla jakousi "mapu" charakteru člověka a psychologie hlubokou, širokou perspektivu této "mapy".

astrologické techniky

Astrologické poradenství - proč astropsychologie?

Pokud pochopíme vlastní potenciál, uvědomíme si složky svého charakteru a s nimi spojené nedostatky, komplexy, nevědomé vzorce, niterné potřeby, které si mohou často protiřečit – být ve vnitřním konfliktu a časem se vyvíjet, dostaneme inspiraci a příležitosti k růstu. Následně na základech vlastního uvědomění si, jak právě naše psychika a návyky v chování mohou sabotovat náš život nebo jej naopak pozvednout, můžeme učinit praktické kroky v životě a iniciovat změny. O tom všem je astropsychologie a tedy z toho vyplývající psychologie osobnosti, kterou se zabývá.

Byl to velký posun od horoskopů, zabývajících se předpovídáním osudu, k uvědomění, že lidé mohou ovlivňovat vlastní život, duchovní vývoj na základě pochopení svých potřeb a toho, co vše ovlivňuje jejich rozhodování, neboť to přímo ovlivňuje rovněž jejich růst a tím pádem celý život.

Ve výsledku horoskop dle astropsychologie, a já opravdu raději říkám astrorozbor, dokáže zastoupit jen na základě data, místa, času narození psychologickou charakteristiku osobnosti, kterou by za obvyklých okolností musel analyzovat psycholog. Díky tomu všemu se v žádném případě nejedná o věštění (prognostika) budoucnosti a každý, kdo si říká astropsycholog a přitom se věnuje tranzitům, není astropsycholog, ale astrolog. Astropsychologie totiž o tranzitech ani předpovídání budoucnosti zkrátka není a nebyla za tímto účelem ani vytvořena.