Diana a Angelina Jolie

Princezna Diana a Angelina Jolie, rozbor dle astropsychologie

Rozhodla jsem se pustit do výzvy a rozebrat pro vás dle astropsychologie dvě velice zajímavé ženy. Těmi ženami jsou princezna Diana a Angelina Jolie. Pokud by se dotyčné někdy v historii potkaly, jsem si jistá, že by si byly minimálně velmi sympatické (ovšem, jestliže by nechtěly stejného muže). Právě proto je mám chuť překřtít na „Diangelina“. Prosím berte to jen, jako vtip pro odlehčení.. 

Co mě vlastně vedlo k myšlence tyto dvě dámy společně rozebrat? Ony totiž mají možná překvapivě řadu věcí po psychologické úrovni společných, i když to  jsou dvě odlišné individuality.

Co Dianu Angelinu Jolie spojuje a odlišuje

Princezna Diana se v běžném životě prezentovala více jemně, něžně, soucitně, romanticky a empaticky. Protože její bytostná potřeba se vždy odvíjela od touhy někam patřit, mít někde své zázemí, zapuštěné kořeny. Ve všedním životě toužila být obklopená klidem, harmonií, pohodou a zajistit ji i pro ty kolem sebe. I přes tuto citlivost, pokud něco opravdu chtěla, dokázala se chovat velmi neohroženě, odvážně i obranně. Přesto však stále diplomaticky, taktně a s tolerancí. A to zvlášť v momentech, kdy jí na něčem opravdu záleženo. Právě díky její citlivosti jí tolik ubližovala zrada, lži a odmítnutí. Její schopnost vcítění se nebyla hraná, protože ona se s ní narodila. Právě v momentě, pokud se cítila zneužitá, ublížená, se její komunikace začala překlánět do otevřené jízlivosti a jisté verbální krutosti.

Angelina Jolie se rovněž dokáže velice vcítit do druhých, a v rámci ochrany všech, co jsou znevýhodnění projevit upřímnou, velkou odvahu a soucit. Protože ji emocionálně velmi zasahuje bolest, utrpení druhých, stejně, jako se to dotýkalo Diany. Obě tyto dámy kvůli tomu velmi naplňovalo, když se mohly postavit za ty, kteří to potřebují, poskytnout jim útěchu, pozornost a podpořit jejich pocit bezpečí. Právě absenci pocitu bezpečí u druhých, uměly velice vycítit.

Nicméně Angelina Jolie v tomto směru všechny tyto své touhy dokáže projevovat s ještě větší přímočarostí, cílevědomostí, svobodnou otevřeností, nežli Diana. Protože u Angeliny je to spojené ještě s jejími vysokými ideály, za které je ochotná bojovat.

Chcete odhalit tajemství, jak poznat nevyrovnaný protějšek? Získejte 30 min online kurz zdarma! Získat jej můžete zde.

Rozdíl mezi Dianou a Angelinou je v tom, že ačkoliv jsou obě velmi bystré. Diana měla tuto bystrost spojenou s vrozenými instinkty, které ji pomáhaly vycítit vše možné (co se kolem ní dělo i skrytě), a zároveň ji motivovalo v životě hledat emocionálně naplňující aktivity. Zatímco u Angeliny je bystrost spojená s pružností a lehkostí v myšlení, při nezávazné komunikaci. Dále s logikou, zvídavostí po poznání, silnou energičností, co ji neustále nutí se něčemu věnovat, zkoumat či  s tím nějakým způsobem bezprostředně experimentovat. Právě toto poznávání rozvíjí její vrozenou flexibilitu, toleranci.

U obou se nálady mohou střídat doslova, jako „počasí“. U Diany bylo často důvodem její měnící se emocionální rozpoložení ovlivňující její myšlení a fakt, zda se někde / s někým cítila bezpečně, příjemně či nikoliv. U Angeliny je důvodem její touha po změnách, zažívání nového či probuzená nedůvěra vůči někomu / něčemu kvůli, které začne kriticky zpochybňovat vše možné a rozebírat samé coby kdyby. Pochopitelně k tomu může mít často logický důvod. Když se ještě navíc dostane do situace, že se od ní chce něco, s čím se neslučuje její názor, začne se v horším případě projevovat její lstivost v myšlení, kritické poznámky a jízlivost. Kdy se za pomocí toho všeho snaží zabránit, aby ji nic a nikdo nemohl ovládat, a ona se nakonec ze situace vyvázala.

U Diany byla vždy komunikace a uvažování podbarvené hlubokými emocemi, a to jí mohlo svádět všelijakými cestami. U Angeliny je to především její nezávislá mysl, která nechce mít hranice pro vlastní poznávání, a následné sdílení vlastních poznatků druhým, kdy je tím bude obohacovat, bavit.

Princezna Diana a Angelina Jolie, dvě rebelky

Ano, obě to v sobě mají. Nezkrotnou duši, která chce mnoho prostoru pro svůj rozlet, co by neměl být ničím omezován. Obě mají velmi idealistickou duši, která je jejich vnitřním filtrem ovlivňující vnímání světa kolem. Díky tomu ani jedna z nich nesnese dlouhodobé potlačování, přikazování, řízení se nesmyslnými stereotypy, pravidly či nějaké vynucování si respektu nebo poslušnosti. Nicméně Diana byla v tom ohledu více tolerantní, liberální bez prvotních tendencí druhé soudit. Její reakce na druhé v jakémkoliv kontaktu byly neosobně vřelé, se schopností zaujmout individuální přístup ke každému. Ovšem to ještě neznamená, že neměla vnitřní touhu překračovat nastavené hranice – Naopak! Naproti tomu Angelina je ve své duši háklivá na svou osobní cenu a na to, aby její ambice nic neomezovalo. Jediné, čemu je ochotná v tom smyslu ustoupit, je její rodina, neboť ta je její „slabost“. Se vším ostatním má tendence bojovat či při nejmenším usilovat o změnu situace.

Diana se vždy ráda věnovala náhlým vnuknutím, vzplanutím, pouštěla se do následování všelijakých vizí a toužila si za to získat ocenění a uznání ze strany druhých. Angelina má naopak touhu být někým důležitým, kdo bude dosahovat prestiže za své kvality, úsilí. Duši Angeliny vždy lákaly a budou lákat spontánní, vzrušující, nebezpečné výzvy, které jí budou přinášet příležitosti k dosažení úspěchu, pokroku, rozvoji, ale i prosté zábavě. Její duše je zkrátka nespoutaná.

Jenže na poli kariéry či při následování výzev, kde si Angelina bez problémů razí svou cestu – někdy i hlava nehlava, Diana potřebovala určité vedení ve smyslu vědět, co se od ní přesně očekává. Diana velmi toužila naplnit očekávání druhých. Ze své podstaty v tom ohledu byla na sebe velmi náročná a přísná. O to více ji musela zasahovat všechna její selhání, chyby, nedostatky či kritika její osoby ze strany druhých. V tomto ohledu byla skutečně sebemrskačem. Ona si totiž opravdu přála být ta nejlepší (dokonalá) a dosahovat těch nejlepších výsledků obecně v životě. Za tím cílem byla ochotná udělat mnoho, i kdyby si to vyžadovalo změnu své identity, anebo její potlačení.

Angelina je ten typ ženy, který se k problémům či k tomu, co ji láká, staví čelem, jako k výzvám, které chce překonat, udolat, ulovit. Ona žádné vedení nepotřebuje, vede se sama. A vůbec jí nedělá problém vést i druhé. Jenže to sebou může přinášet negativní efekt, že se následně silou bude snažit překonávat i věci, které jsou ve skutečnosti nepřekonatelné. Její vrozená logika totiž může být zaslepená nejen probuzenými emocemi, ale i vysokými ideály. Angelina se narodila s vědomím toho, že musí usilovat o vysoké cíle, kdy potřebuje dostatečně podnětné (těžké, vzrušující, nebezpečné) věci a situace, neboť přeci žádná překážka není dost velká, aby ji ona nepřekonala. Střed s realitou pak pro ni může mít velké následky a odrazit se i na jejím sebevědomí.

Princezna Diana i Angelina mají silné sklony k citovému vydírání, hysterii. Jak je to ale s láskou?

Princezna Diana potřebovala ve vztahu pocit domova, stability, jistoty, klidu a protějšek, na který by se mohla opravdu spoléhat. Spolehlivost, věrnost partnera, byla pro Dianu absolutně stěžejní. Opak v ní vyvolával opravdu silnou žárlivost a velmi silné výbuchy vzteku.

Diana ale nebyla člověkem, který by normálně ve vztahu miloval drama a konflikty. Ona byla spíš takovou milou „holkou do nepohody, která ve vztahu chtěla budovat a podporovat naplňující, praktické zázemí, domácí pohodu a společně s protějškem se věnovat něčemu romantickému či emočně propojujícímu. Pro své nejbližší chtěla hlavně vytvářet pocit útulného, přirozeného domova naplněného svou péčí, starostlivostí. Byla velmi smyslově založená a v určitém směru požitkářem, který si rád všeho spojeného se vztahem užíval.

Angelina je ze své přirozenosti velmi starostlivou, něžnou, milující, empatickou, romanticky založenou ženou, která ve vztahu touží po pocitu bezpečí, naplnění pro sebe a své nejbližší. To je pro ni absolutní priorita. Cokoliv jiného jí velmi ubližuje a není v tom schopná dlouhodobě existovat. Jestliže protějšku dokáže důvěřovat, otevře se mu a rozhodně se ukáže i jako spontánní, vášnivá milenka.

Je škoda, že se nikdy nepotkaly. Ale je při nejmenším hezké si to představit, protože by si toho měly asi hodně, co říci a ještě se u toho náramně pobavit. Třeba se tak stane jednou v nebi…

Doufám, že se vám tato krátká ukázka rozboru dle astropsychologie líbila. Brzy se můžete těšit na další.

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.

Princezna Diana a Angelina JolieDianaangelina jolie angelina jolie