horoskop předpověď

Horoskop – vznik, historie, význam

Horoskop – Lidé po něm sáhnou pro zábavu, nebo snad kvůli nešťastné lásce, či při hledání odpovědí směrem ke své budoucnosti. Horoskop je téma již po tisíciletí. Ale, kde a kdy vlastně vznikl a jaký je jeho skutečný význam?

První horoskop vznikl v dávné minulosti, kdy není opravdu zcela jasné přesné datum. Nicméně první vyspělá civilizace na území dnešního Iráku – babylónská civilizace se postarala přibližně kolem 2. tisíciletí př. n. l. o první formu toho, co bychom mohli nazvat horoskopem. Tento horoskop se vyskytoval na mramorové desce datované do doby zhruba 419 př. n . l, která byla nalezena ve městě Nippur. Tato mramorová deska nám poskytla nejstarší pohled na způsob vypracování horoskopu. Na této mramorové desce se totiž vyskytují astrologické předpovědi pro 4 znamení zvěrokruhu – býka, blížence, lva a štíra. Zároveň další objevy astrologických tabulek a textů datující se především do období Novobabylónské říše (626–539 př. n. l.) a pozdějšího období obsahují předpovědi pro všech 12 znamení. Pro babylónskou civilizaci bylo tedy očividně stěžejní studium hvězd, postavení planet a jejich pohyb, kdy usilovali o objevení nejvíce přesných metod za účelem předpovídání budoucnosti.

Horoskop, jako nástroj pro předpověď budoucnosti

Nejvíce historicky zásadní pramen informací o babylónské astrologii jsou tzv. „Astrologické deníky“, které obsahují informace o pozorování planet, hvězd po období jednoho roku. Navíc tyto deníky obsahují informace o vlivu planet na zdraví, rodinu, politiku, obchod. Skoro se nabízí říci, že lidé – i ty nejstarší civilizace z nějakého důvodu věřili, že lidský osud a život závisí na konkrétním okamžiku narození a na poloze planet vůči znamením zvěrokruhu, kdy právě babylónská civilizace musela vypozorovat, že postavení planet ovlivňuje události v životě člověka. Kdy každé znamení má svou vlastní charakteristiku, stejně, jako planeta. Babylónští astrologové vycházeli z tabulek obsahující čísla a symboly prezentující planety, znamení zvěrokruhu a další astrologické pojmy. Babylónští astrologové byli díky tomu schopni předpovídat budoucnost. Tento prastarý horoskop byl na dnešní poměry složitý a obsahoval toho spoustu. Nicméně tyto základní principy babylónské astrologie – používání astrologických tabulek, víra v to, že planety ovlivňují osud lidí, byly zásadní pro vývoj dalších forem astrologie a jsou v pozměněné podobě používány dodnes.

Horoskop a jeho celosvětové rozšiřování

V průběhu rozvoje lidské civilizace se horoskopy rozšířily do dalších kultur a oblastí světa, což vedlo ke vzniku mnoha různých typů horoskop. Západní horoskopy, které jsou založeny na zvěrokruhu byly vytvořeny v antickém Řecku a Římě. Zatímco v Číně byl vytvořen cyklus dvanácti zvířat – čínský horoskop, kdy každému roku připadá jedno zvíře. Každé zvíře má svou vlastní charakteristiku, která je opět používána k předpovídání budoucnosti. Dále védská astrologie starověký systém astrologie pocházející z Indie. Tento systém astrologie se liší od západní astrologie tím, že používá jiné způsoby výpočtu horoskopů a interpretace planet a hvězd. Indický horoskop mimo jiné obsahuje i problematiku karmy.

Proč tradiční horoskop přestal časem stačit

Ve 20. století došlo k objevům mnoha hypotéz, raných teorií kolem lidské osobnosti, psychologického růstu inspirující se často u řeckých filozofů. K novým poznatkům samozřejmě došlo i na základě studia projevů chování, spánku apod.  Mnoha průkopníkům totiž došlo, že postavení planet, znamení, domů atd. se odráží na vrozeném potenciálu člověka, jeho osobnosti, kdy se bavíme nikoliv o povrchním vyjmenování vlastností, ale o rozboru hlubokých, vnitřních potřeb, vzorců – návyků v chování měnící se v čase, které se odráží na míře, kvalitě našeho osobního rozvoje v životě. Ve výsledku astrologové na základě těchto nových psychologických teorií začali do astrologie včleňovat psychologické prvky. Pro lepší pochopení, astrologie jim poskytla jakousi „mapu“ charakteru člověka a psychologie hlubokou, širokou perspektivu této „mapy“. A v tento moment se dostáváme k úžasné astropsychologii, které se věnuji od svého dětství. Více si o ní můžete přečíst zde.

Co je astrorozbor a jak se odlišuje od horoskopu

Jestliže horoskop je astrologická předpověď, která se snaží určit vliv hvězd a planet na osud a charakter jednotlivých lidí v závislosti na jejich datumu narození. Naproti tomu mnou zpracovaný astrorozbor je nejpřesnější, hloubkový rozbor charakteru člověka – jeho vědomí, podvědomí, racionality, emocionality, stránky seberealizace. Astrorozbor přináší poznání, kým opravdu jste a čím si ubližujete. Odhalí vrozené dispozice, vybudované návyky (NEGATIVNÍ, POZITIVNÍ), potřeby, hodnoty, postoje, priority a přání po všech zmíněných úrovních osobnosti.

Zajímá vás váš hloubkový astrorozbor (nevšední horoskop) o více nežli 30 stránkách ? Jako jediný, individuální horoskop na trhu obsahuje konkrétní, funkční rady, jak zlepšit svůj život a konzultaci v ceně! Více informací o něm najdete > zde

Chcete získat 10% slevu na všechny služby? Dozvědět se, jako první o nových rozborech slavných osobností, získat videa, rady zdarma o osobním rozvoji, vztazích a další mimořádné cenové nabídky, nebo snad informace o tom, jak vám mohu pomoci?  Přihlaste se k odběru.. > zde

 

horoskop předpověď

Horoskop