Komunikační styly

Komunikační styly v partnerském vztahu – aneb, potenciál, jak zabít či nezabít vztah

Existuje spousta psychologů, sexuologů, kteří asi před 20 lety uznávali „teorii“, že v partnerském vztahu můžete být s kýmkoliv, pokud jste oba tolerantní. Samozřejmě řada z nich u této teorie stále zůstává.
Pokud by stačila jen tolerance k oboustranně naplňujícímu vztahu, řada lidí má asi vyhráno. Jenže tak tomu v realitě není. Ve vztahu jsou neméně důležité i další aspekty, jako je vzájemné oceňování – doceňování, respekt, důvěra, spolupráce, podpora, totožné hodnoty a cíle, přizpůsobivost, souhra v oblasti intimity a mnoho a mnoho dalšího. V tomto příspěvku se chci ale zaměřit na něco jiného a to jsou komunikační styly ve vztahu. Ideální je, když oba sdílí ten samý. Jenže často se tomu tak neděje, kvůli vnitřním blokům, trauma z minulosti, nevyléčené citové bolesti, nevhodným návykům z dětství apod.
Bohužel nevhodná komunikace ve vztahu, má skutečně potenciál vztah zabít. Když se k tomu ještě přidají odlišné intelektuální hodnoty a skutečnost, že se nemáte s protějškem o čem zrovna moc bavit, či stále opakujete ty stejná témata dokola, váš vztah zevšední.
A jaké tedy jsou komunikační styly? Ve zdravém vztahu se můžeme nejčastěji setkat s asertivní komunikací, která je oboustranně upřímná, otevřená, přímá ve vyjadřování názorů, pocitů, s respektem k druhému. Tento druh komunikace podporuje spojení ve vztahu, ale i vzájemné pochopení, soudržnost a respekt. Přesně tento druh komunikace jsem vždy učila každého svého partnera (a zcela neskrytě to přiznávám), protože je to ten nejlepší druh komunikace, co mohu s veškerou vřelostí doporučit všem. Bohužel vždy na to musí být dva…………
Velmi příjemným druhém komunikace ve vztahu, je rovněž podpůrná komunikace, která obsahuje naslouchání, empatii, poskytování ujištění, pozitivní zpětné vazby a podporu. Tento druh komunikace potřebují nejčastěji ženy, protože posiluje jejich pocit bezpečí ve vztahu a blízkosti k protějšku. Samozřejmostí je, že když je tento druh komunikace vzájemně podporován, podporuje zdravý rozvoj vztahu pro oba.
U řady mužů se můžeme nejčastěji setkat s pasivním stylem komunikace, kdy se kvůli obavě z konfliktu, vyhýbají komunikaci o problémech, potlačují vlastní potřeby a pocity. Tento komunikační styl může vést k hromadění frustrace z nevyřčených problémů, jež si pak partner může řešit i jinak – nevhodně. Při troše oboustranného úsilí, budování důvěrné, bezpečné a příjemné atmosféry, se však řada mužů může naučit otevírat.
Dalším komunikačním stylem, který bych zařadila již do kategorie nezdravých vztahů, je agresivní komunikace naplněná kritičností, dominancí, urážením, ponižováním bez ohledu na pocity druhého.
Samozřejmě, občas nám všem mohou „bouchnout saze“, ale z této chvilkové slabosti by se v žádném případě neměl stát častý zvyk. Jakýkoliv druh agresivity v komunikaci, může ještě více eskalovat situaci, konflikty a v dlouhodobém měřítku poškozuje ve vztahu důvěru, respekt.
Pasivně-agresivní komunikace. Tento druh komunikačního stylu, je pro mě osobně velmi odporný. Druhý se nejen totálně vyhýbá otevřenému sdílení názorů, pocitů, naslouchání. Ale zcela účelně vás nechává v nevědomosti či ve zmatku, bez toho, aby se ke komunikaci postavil čelem a situaci řešil ke vzájemné spokojenosti. Raději znevažuje vaše emoce, názory, popichuje vás, obviňuje a jen nepřímými způsoby vyjadřuje svůj nesouhlas, který však můžete mít stejně problémy dešifrovat, protože neváhá zpochybňovat nejen vše, co jste vyřkli, ale i to, co řekl on (případně ona) za cílem s vámi skrytě manipulovat. Tento typ komunikace vytváří nedůvěru ve vztahu, přináší do něj napětí, vede k nedorozuměním, nepochopení a bohužel z dlouhodobého hlediska může vést k emocionálnímu zneužívání.
A jako poslední nevhodný komunikační styl představím manipulativní komunikaci. Druhý s vámi v komunikaci ve většině případů emocionálně manipuluje, aby měl nad vámi kontrolu a mohl dosáhnout svých vlastních cílů či skrytých záměrů. Tento druh komunikace je pochopitelně plný emocionálního zneužívání a vede k silné nedůvěře v protějšek.
Proč o tom všem píšu? Možná to netušíte, třeba však již ano.. U každého člověka lze rozebrat a zjistit, k jakému komunikačnímu stylu inklinuje. Jak přesně komunikuje, jak vůbec uvažuje, jaké jsou jeho intelektuální hodnoty, zda trpí nějakými komunikačními bloky. A, zda je to vše vůbec reálně kompatibilní s vámi. Jak? Díky astropsychologii a zde se nebavíme o tom, že na obecné úrovni o někomu vyplodím paskvil,ve smyslu, kdy bych vyřkla „Protože je ve slunečním znamení blížence, komunikuje tak a tak“… To bych byla raději, aby by mi upadl jazyk.
Protože astropsychologii dělám již opravdu velmi dlouho, tento pohled mi přestal stačit. A tak jsem zabrousila ještě do větší hloubky, kdy jsem dokázala propojit principy kvantové fyziky právě s astropsychologií a vytvořila nový, zcela unikátní typ horoskopu, který nedělá opravdu nikdo.. Psycho-Regio kompas, který najdete zde.
Vše v nás je o perspektivě, energiích, které na sebe neustále působí, ovlivňují jedna druhou a krystalizují v realitě, která není statická a zpětně působí i na nás a na naše partnerské vztahy.
Přeji vám, abyste tu svou komunikační, partnerskou realitu dokázali změnit.. Ať, už prostřednictvím například pochopení komunikačních bloků, vnitřních konfliktů (vašich a protějšku), nebo svého komunikačního stylu či pochopení samotné komunikace mezi vámi a protějškem.. Někdy je nezbytné vyměnit i samotný „energetický zdroj“ – protějšek a posunout se dál…, neboť, pokud se energie zcela rozchází, jen těžce je nasměrujete k sobě. Jestliže v tom směru budete hledat pomoc, neváhejte se podívat na Astrorozbor komunikace v partnerském vztahu – www.astrorozbor.cz/komunikace-vztahy/
Získejte ZDARMA přístup k exkluzivnímu online kurzu „Jak poznat, že je to ten pravý/á“. 30 minutový online video kurz vám přinese jasné, konkrétní a snadno srozumitelné rady, které vám pomohou ověřit, zda jste našli toho pravého / pravou a nikoliv nevyrovnaného psychopata. Tento  online video kurz navždy změní váš pohled na vztahy, neboť pro vás odkryje jakými způsoby odhalit nevyrovnaného člověka. Začněte konečně rozvíjet své vztahy správným směrem! Tento kurz můžete získat zde.

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.

Komunikační styly