Madonna a Jennifer Lopez

Madonna a Jennifer Lopez – ikony sebestřednosti a ega? Rozbor dle astropsychologie

Madonna a Jennifer Lopez – ikony hudebního průmyslu, kterými se ani jedna nestala jen přičiněním štěstí. I když i to sehrálo velkou roli. Ačkoliv upřímně nemám náladu o nich psát a rozebírat jejich charakter, rozhodla jsem se to pojmout, jako své zpestření. Důvodem této nechuti je fakt, že mé zázemí  je již druhý den narušeno problémy s odpadem jen kvůli tomu, že bydlíme v oblasti, kde chytráci svádí odpad ze všech „sfér“ v domě na jedno místo. Když tedy trochu více zaprší, sem tam člověk vyhraje „jackpot“.  Těhotná žena si před stěhováním do jiné země neumí jistě představit nic lepšího nežli řešit, zda si vůbec může umýt ruce… „Světské radosti“, které ani jedna z těchto hudebních ikon pochopitelně pravděpodobně nezná a kdyby je poznala, srovnala by i „mrakodrap se zemí“ –  díky svému řevu. 🙂 Já tady mám alespoň svého hrdinu, který svádí boj s odpadem za mě. Žerty stranou… Jdeme na to..

Asi každý člověk si na první pohled všimne silné osobnosti, která z Madonny a Jennifer doslova tryská a není to opravdu náhoda. Jen velmi těžce obě dvě zakrývají jistou přímost, energičnost, sebestřednost, velkou ješitnost, neustálou touhu po pozornosti, rozvoji a úspěchu. Jim pozornost (předvádět se) pochopitelně vůbec nevadí, ony ji doslova milují, neboť je to vzduch, který dýchají. Jinak by snad ani nebyly. Ostatně, získání uznání od druhých, je tou hlavní motivací. Obě se narodily s vysokým povědomím o své důležitosti, ceně, kdy svůj celý život zasvětily tomu, aby předvedly, že jsou stvořeny pro něco velkého.. A jak je vidět, podařilo se. Právě chvála a ocenění druhých, jim přináší pro ně tolik potřebný pocit zadostiučinění a potvrzuje jejich hodnotu. Jenže pokud je zmíněného až příliš, v jejich případě není obtížné sklouznout od zdravého sebevědomí k aroganci.

Madonna a Jennifer Lopez narcisté?

Pokud jste to netušili, obě dvě mají silnou potřebu neustále organizovat dění kolem sebe – včetně lidí kolem a hůře jim vnucovat svá očekávání. Madonna tak činí nejčastěji vůči blízkým, nebo když jí na na něčem velmi záleží. To ji motivuje toto úsilí následně směřovat vůči všem, kteří s její touhou mají něco společného. Zatímco Jennifer to dělá stabilně a vůči všem. A když druzí neposlouchají, může ztropit dramatickou scénu. Jennifer se zkrátka, tak jako Madonna není ochotná podřizovat. Nicméně, pokud něco získá pozornost Jennifer, má její respekt, kdy se bude ochotná alespoň na chvíli upozadit, může se projevovat velmi ochranářským, podporujícím způsobem vůči svému okolí, kdy jim bude poskytovat dostatek prostoru pro jejich vlastní volby, oceňovat jejích úsilí a motivovat k vyhledávání potěšení v životě.

Obě se narodily s potenciálem vytvářet si během svého života nové a zcela jasné představy o tom, jak by vlastně jejich život měl přesně vypadat, jak by to mělo vypadat i ve vnějším světě, a tak tomu musí zkrátka vše odpovídat. To z obou dělá velmi náročné a velmi idealisticky založené ženy, s kterými prostě není úplně jednoduché vyjít a uspokojit je. Vždy chtějí hlavně to nejlepší – ale to nejlepší je pouze dle jejich představ. U obou se mohou v tom nejhorším případě objevit sklony k takové sebestřednosti, jež se bude dotýkat – hraničit s narcismem.

Nicméně v určitých rysech se jejich potenciál, charakter pochopitelně rozchází. Duši a intelekt Madonny vždy byl a bude poháněn touhou po vlastní dokonalosti či dosažení dokonalosti kolem, kdy vše musí naplňovat její náročné představy o funkčním, dokonalém systému, řádu, pořádku, normám, vizi apod. dle jejich představ. I když se to vůbec nezdá, v Madonně byl vždy malý, ale za to neskutečně silně kritický, pedantský, přísný hlásek, jež vše shazuje, o všem pochybuje a nic mu není dobré. To vše může namířit proti sobě, ale i druhým. V tom směru záleží na ní a na jejím vývoji.

Madonna v sobě má velmi přísného soudce, který se cítí povinen do všeho mluvit. Ovšem její vysoké ego může tento kritický hlásek velmi přehlušit, anebo ji časem přesvědčit, že jen ona sama ví vše stejně nejlépe – nebo při nejmenším lépe nežli druzí. Takže v jejím pohledu si nakonec každý může trhnout nohou. Stačí se podívat na její sociální sítě, jež potvrdí má slova. V lepším případě, který se ovšem nestal, se Madonna může díky svým zkušenostem naučit více tolerantně, lehčeji přistupovat k chybám, nedostatkům, jako k nutné součásti sebe / ostatních, života. V horším případě jí tyto nedostatky způsobují doslova úzkosti či honbu za dokonalostí.

Duše Jennifer je rovněž náročná, ovšem jiným směrem a z jiného důvodu. Jennifer se narodila s citlivou, hlubokou duší, která nevnímá jen z perspektivy povrchu. Je ale otázkou do, jaké míry se v tom ohledu potlačuje, neboť ostatní části její osobnosti mohou mít silnější „hlas“. Ačkoliv má Jennifer velmi silné ego, její duše jí neustále připomíná, že v životě záleží i na dalších věcech, jako je emoční naplnění, pravda, spojení s vnějším světem, empatie, soucit a žít život naplno, ať to stojí, co to stojí. To ovšem neznamená, že soucit a empatii cítí ke všem. Ani omylem! Její duše v sobě nese zkušenost, že každý, kdo bude pořádně dřít, může transformovat sebe a svůj život v něco hodnotného, hluboce emočně naplňujícího, co přináší intenzivní radost ze života. Vůči těm, kteří používají raději výmluvy, jako důvod proč to nejde, Jennifer nemá žádné pochopení. Jennifer může ale díky své duši cítit alespoň nějaký soucit pro ty, co jsou opravdu znevýhodnění, bezmocní (například děti, zvířata).

Toleruje Madonna a Jennifer lenost?

Ha ha ha… Ani omylem. Madonna nejvíce oceňuje pouze tvrdou, disciplinovanou práci druhých a vlastně by se dalo říci neodmlouvání. Jennifer oceňuje jejich nadšený zápal, inteligenci a důvtip. Jenže obě dvě mohou mít problémy respektovat autority, neboť ani pro jednu autorita vlastně neexistuje, když jsou autoritami ony. Po těchto slovech si asi všichni umí představit, kolik respektu vyžadují, když je s nimi někdo v kontaktu. V lepším případě obě dvě dokážou druhé rozumně vést, motivovat je k pokroku, rozvoji a uznávat jejich individuální hodnotu. Druzí se pak v jejich přítomnosti cítí, jako někdo výjimeční.

Jak se Madonna a Jennifer chová k blízkým a k protějšku?

Skoro mě napadá napsat, že Madonna se bude chovat více šlechetně, laskavě ke svým milencům, nežli k dětem. Ale nechci to přehánět. V lepším případě je Madonna ochranářsky založená, vášnivá a romantická. Ve vztazích si nejvíce cení loajality (jestliže jí na vztahu opravdu záleží), a pokud v nich nejvíce neupřednostňuje hlavně sebe, dokáže se obětovat, mnoho dávat a velmi opatrovat, kdy to může se vší ochranou, opatrováním a velkorysostí až přehánět. V opačném případě je velkým do sebe zahleděným sobcem.

Madonna je velmi ráda a často zamilovaná, navíc jí samozřejmě nedělá žádný problém předvádět se i ve vztahu před partnerem. Madonna má všechny prostředky a potenciál k tomu, aby z lásky vytvořila něco magického a výjimečného. Ona sama totiž touží po magické až mystické lásce. Když někoho skutečně miluje, dokáže přenést i hory. Jestliže její láska vyprchá nebo ji zkrátka necítí, dokáže druhého i jen využívat k tomu, co sama chce. Pak jí jde především o její vlastní uspokojení a radost.

Pokud jí nic v tom ohledu nebrání, nejdůležitější jsou pro ni jen blízcí – respektive ona chce být pro ně ta nejdůležitější, což může vnášet do vztahů problémy a nátlak z její strany. Důvodem je, že s tímto postojem se pojí dost náročné představy na míru pozornosti, lásky, docenění směrem k její osobě. Logicky, když se tak neděje, Madonna velmi trpí a má problémy se s tím vyrovnat.

Chcete odhalit tajemství, jak poznat nevyrovnaný protějšek? Získejte 30 min online kurz zdarma! Získat jej můžete zde.

Jestliže je blízkými (včetně partnera) omezovaná, či je pod tlakem kvůli společenským normám a očekáváním, cítí se opravdu, jako v kleci. Pro Madonnu je díky jejímu idealismu těžké se vypořádávat s realitou vztahů, slabostmi a omezeními lidské přirozenosti, natož zradou, kterou neodpouští. Madonna má sklony vládnout ve všech oblastech vztahu a o všem rozhodovat. Najít proto partnera, ke kterému bude dostatečně vzhlížet (a ještě navíc ji bude bavit a dostatečně oceňovat), aby i jemu dovolila někde „velet“, je pro ni velký oříšek. Je totiž otázkou, zda to vůbec chce dovolit.. Bohužel pro ni, právě to je klíčové pro udržení harmonického, dlouhodobého spojení. V tom nejhorším případě má Madonna sklony vnucovat své představy nejbližším, či v momentech, kdy jí na něčem velmi záleží. Jakmile není po jejím, ztropí velké drama a to doslova ze všeho. Tohle drama mohou pochopitelně provázet značně dramatické výbuchy vzteku.

Jennifer láska musí především bavit a přinášet jí stimulující, rozmanité podněty. Pod tím opravdu nehledejte vztah naplněný rutinou a nudnou jistotou. Ve vztahu jí nejde o to, aby se potýkala se skrytou hloubkou partnera a jeho emocemi. Ta ji zrovna moc upřímně nezajímá. Tato její povrchnost v prožívání, může mít za následek vyhýbání se složitým emocím druhého, zamlouvání emocí, negovat emoce, anebo je zpochybňovat (své i druhého). To může do vztahu přinášet konflikty, kterým se chce ve skutečnosti vyhnout. A ještě navíc to může u druhého vyvolat pocit, že mu nerozumí, odmítá jej či jí není dost dobrý. Žádný vztah se nemůže dlouhodobě obejít bez skutečné hloubky.

Jennifer má ráda společnost zajímavých lidí, které neopomíjí ani, když je ve vztahu s protějškem. Vedle svých vztahů se potřebuje věnovat mnoha aktivitám, věnovat se svým soukromím zájmům, kde by mohla uplatnit svou mnohostrannost. Jennifer je schopná milovat, pečovat o své děti do určité míry, a pokud ji to baví obstarávat v nějaké malé míře domácnost. Ale z její přirozenosti nejsou tyto věci absolutní prioritou, protože Jennifer potřebuje především prostor k vlastnímu dýchání. A realita je ta, že k tomu má přehršle prostředků. Se svými dětmi se chce hlavně co nejvíce bavit a být pro ně kamarádka.

Pro Jennifer je důležité, aby ji protějšek uznával nejen, jako ženu, ale především, jako zajímavou osobnost. Ve svém emocionálním prožívání je velmi proměnlivá, může být velmi náladová až neurotická. Jestliže dojde k tomu, že by se ji partner či blízcí snažili změnit, omezovat, uzavře se do sebe a může začít využívat různých výmluv, podvodů, aby se z daného omezení vymanila. Jennifer se nemůže snažit mít nikdo na vodítku a vždy proti tomu stejně, jako Madonna, bude bojovat.

Nikdo z jejich blízkých nemůže očekávat, že nálady, zájmy a potřeby Jennifer budou konstantně zakotvené a vyrovnané. Pro Jennifer může být velmi obtížné věnovat druhým celou svou pozornost (přirozený rys její osobnosti), což pro někoho, kdo tuto pozornost / obdiv velmi potřebuje, může být těžké přijímat (například partner). Jennifer má smysl pro romantiku, i když se v jejím případě nejedná úplně o romantiku v pravém slova smyslu. Romantiku v jejím podání provází především bezprostřední hravost.

Pro Jennifer může být postupem času obtížné se vztahu opravdu odevzdat, vázat se na vztah a partnera díky uštědřeným ranám od života. Jennifer se může pohybovat lehce v extrémech. Na jedné straně se může nechat zcela ovládnout svými idealistickými myšlenkami, kde vše hraje snovými barvami, na straně druhé tíhne k nedůvěře. A teď je otázkou, kdy co zrovna vyhraje.. V ideálním případě by to měla být zdravá objektivita a logika, která by měla dávat hranice jejímu přílišnému optimismu – idealismu a činit jej zdravým.

To, že se vztahu otevřela, sebou neslo nutnost popasovat se s vlastní polaritou, nedůvěřivostí, s kterou obecně pohlíží na vazby a emoce. Tato nedůvěřivost může být v negativním případě podpořena ještě navíc jejím iracionálním vnímáním, díky kterému může mít sklony rozebírat samé „coby kdyby“ a často, opakovaně zpochybňovat vše, co nezapadá do jejich komplikovaných plánů. Na protějšek pak díky tomuto častému zpochybňování může působit kriticky nebo na něj činit velký nátlak.

U Jennifer může docházet v mnoha nepříznivých momentech k tomu, že ani neví, co sama subjektivně cítí a může být pro ni těžké orientovat se ve svých pocitech, natož v pocitech druhého. Ona ani nemusí cítit žádnou odpovědnost za to, jak se druhý díky ní cítí. Do velké míry záleží na tom, zda důvěřuje motivům druhého. Dokud ji v tom směru neopustí ideály, tak může. Ale ani to nemusí stačit, protože, aby Jennifer ve vztahu dlouhodobě prosperovala, musí být ochotná se rovněž přizpůsobit a trochu podřídit. Do jaké míry to zvládne, se podepíše i na jejím nynějším vztahu.

Doufám, že se vám tato krátká ukázka rozboru dle astropsychologie líbila. Brzy se můžete těšit na další.

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.

madonna madonna Jennifer Lopez

Jennifer Lopez