Zpěvačka Marika Gombitová

Marika Gombitová – cesta zpátky k sobě

Marika Gombitová – Obecně lidský život si můžeme vyložit, jako příběh, jehož součástí jsou okamžiky naplněné nespravedlností, krutostí, křivdami, bolestí, odmítnutím, ale i momenty, kdy může zasáhnout velmi nepříznivá událost, která otočí náš život vzhůru nohama, aniž by se nás někdo jen zeptal, jestli to tak vůbec chceme. Skutečně nic není samozřejmé. Jenže, kdyby jen o tom byl lidský život, je to upřímně hodně na nic. 🙂 Každý píšeme ten svůj příběh a je opravdu jen na nás, jestli jej i přes ty všechny stránky, které bychom možná někdy nejraději vytrhaly, spálily, dokončíme, jako umělecké dílo, pod které se můžeme s hrdostí podepsat. Fakt je totiž ten, že nehledě na to, zda je to lehké či ne.. „Z každé situace –  ze sebe nehledě na vše, se musíme snažit dostat to nejlepší, co jen lze“. Až po takovém vyvinutém úsilí můžeme začít psát lepší příběh. Všeříkající úvod pro rozbor osobnosti Mariky Gombitové. Tento rozbor však nechci omezit na vyprávění o nehodě, i když se velmi zásadně podepsala na jejím životě a psychice. Chci pro vás odkrýt její charakter alespoň v malé míře, neboť můj obvykle dlouhý astrorozbor by byl popisem jejího charakteru o cca 30 stránkách. 

Jak jsem uvedla na svém Facebooku, nechtěla jsem ji rozebírat. Ale řekli jste si o ni (bylo vás několik), a já nemám to srdce vám to přání nesplnit. 🙂 Navíc její charakter je i pro mě poměrně zajímavý. Když slyším Marika Gombitová, vybavím si tato slova “ Zpěvačka ze Slovenska, Koloseum, nehoda“. Více toho o ní nevím. Můj pohled a tento rozbor dle astropsychologie nebyl ničím jiným ovlivněn.

Jakou má Marika Gombitová osobnost

Mariku bych pro sebe zařadila do škály typů lidí, kteří se narodili s poměrně velkým potenciálem „něco ze sebe udělat“. Pokud je tento potenciál dobře uchopen, takový člověk zanechá stopu na tomto světě. Jestliže není uchopen efektivně, může to být kvůli složitosti charakteru upřímně průser. 🙂 Proč to tak je? Protože Marika v sobě má různé části charakteru, které mohou být ve vzájemném rozporu. Jenže právě s tím jde v ruku v ruce příležitost „přerůst sám sebe“. A Mariku k tomu rozhodně okolnosti nutily / donutily.

Pro Mariku bylo vždy podstatné ve všedním životě základní, praktické zajištění vlastní existence, které by mělo obsahovat nějaký alespoň malý, funkční řád či systém. Můžete si pod tím rovněž představit jistotu, na kterou se lze spoléhat. Toto praktické zázemí umožňovalo její rozlet. Proč  a jaký rozlet? Představte si krásného motýla, který chce svobodně létat do všech možných směrů, výšky a být z dálky obdivován. Tuto touhu v sobě Marika má a vždy měla. Její duše vždy toužila následovat vzdálené, vzrušující cíle, neboť si v sobě nese „genetickou informaci„, že je stvořena pro něco většího, kdy to „větší“ by se mělo naplnit pokud možno, co nejrychleji. V tom směru ze své přirozenosti nepatří mezi ty nejtrpělivější a může mít potíže s nějakým vymezením času a svého prostoru.

Duše Mariky v sobě má světlo, které může „osvětlit“ cestu tmou nejen pro ni, ale i pro druhé. Toto světlo je o vrozeném optimismu, nadšení a ideálech. Její duše vnímá, že život je hrou, kterou je dobré poznat a užít si. Nicméně Marika v ideálním případě umí vnímat realitu života, a přitom si zachovávat své vize. Dokáže si vybudovat vlastní přesvědčení, pravdu na základě vlastního, osobního poznání a nespokojit se s převzatými „rozumy, přesvědčeními“ druhých. Tato svá přesvědčení pak v životě následuje a to ostatně může vést její kroky správným směrem.

K tomu se přidává ambiciózní srdce bažící po nezávislé seberealizaci, samostatném rozvoji své identity a naplnění svých tužeb, které by v realitě života měly být doslova odrazem jejich představ o docenění ze strany druhých, úctě, pozornosti, respektu, úspěchu. Její emocionální prožívání může být naivní, protože je zasaženo mnoha vysokými ideály a z toho důvodu pro ni bylo vždy těžké najít si sobě rovného partnera – bez ohledu na dopravní nehodu. Marika je ze své emocionální přirozenosti romantickou, vášnivou, hravou, loajální, podporující, oceňující, šlechetnou, spontánní ženou, která je ochotná udělat mnoho pro druhé, byť by to obnášelo, že se za ně postaví či za ně bude bojovat. Ona ovšem doufá, že ti nejbližší by pro ni udělali totéž. Pochopitelně časem a možná i vlivem nešťastné události z toho nejspíš vystřízlivěla.

Chcete odhalit tajemství, jak poznat nevyrovnaný protějšek? Získejte 30 min online kurz zdarma! Získat jej můžete zde.

Marika je citlivá na mírumilovné zacházení a atmosféru, která by neměla být prostoupená konflikty. Marika ve své mysli totiž obecně preferuje mír, klid a být se všemi zadobře. I přes její výše popsané kvality, které by jí měly propůjčovat velmi zdravou sebedůvěru, je o to palčivější, že Marika vždy potřebovala ke svému růstu znatelnou podporu druhých, jejich pochopení, toleranci. Jako by přes všechny své kvality ve své mysli stále o sobě pochybovala kvůli vlastní polaritě – jak spravedlivě vyvážit svou sílu spojenou s odhodláním něco dokázat – dělat něco pro sebe X s vrozenou jemností, která touží jen po dobru, klidu, kráse, dokonalosti a atmosféře, kdy může fungovat především pro druhé.. A přitom všem být a zůstat tak nějak sama sebou.

Marika ze své přirozenosti má sklony na lidech vnímat spíše to lepší, ne-li nejlepší, zvlášť, jestliže ji něčím nadchli. Právě kvůli tomu všemu pak je / byla ochotná po nějakou dobu omlouvat nedostatky druhých, vyvažovat disharmonii v komunikaci na úkor sebe, kdy může značně druhým ustupovat pro zachování klidu, míru a pohody. Tyto sklony mohou být ještě podpořeny tím, že ona opravdu nechce nikomu ublížit.

Mysl Mariky velí být za každé situace tolerantní, lidská, empatická, taktní. Chce být oblíbená díky svým kvalitám, chce být pro druhé sympatická a být proto i vyhledávaná a důležitá. Jenže její srdce trpí především v těch momentech, kdy není respektovaná, kdy je ponižovaná, znehodnocovaná její osoba a vše s tím spojené, kdy existují pochybnosti o její hodnotě, schopnostech, činech.. V ten moment se před nejbližšími či v absolutním soukromí může objevit její zřetelný hněv vyvolávající dramatická gesta či potřebu přesvědčovat druhé o svých dobrých činech, anebo naopak pasivní odevzdanost. V tom směru má v sobě dva extrémy. Jestliže se jedná o dlouhodobý stav, může ji osobní nespokojenost uvádět až do stavů úzkostí, deprese.

Její další rys osobnosti zapříčiňuje, že její kariéra pro ni musí být druhem poslání, s kterým se doslova hluboce emocionálně ztotožní. Touží dělat něco nezištného pro druhé a nejlépe se identifikuje s prožitkem na základě své barvité, proměnlivé fantazie, který pak prezentuje. Seberealizace by ji rovněž měla přinášet příležitosti sdílet sebe s druhými na hluboké úrovni, kdy s nimi při výkonu své profese dosáhne zvláštního druhu spojení – souznění. Právě díky její citlivosti, kdy se umí napojit na atmosféru kolem sebe či ji sama spoluvytvořit, což je ovlivněno spojením jejího energického, bezprostředního temperamentu, citlivosti, dokáže tolik oslovit druhé. I když velká část její osobnosti touží po dobrém životním standardu, její motivace v kariéře – dávat za sebe, jsou čisté, a nejsou hnány nějakou hrabivostí, chamtivostí. I pro svou seberealizaci potřebuje svobodný, tvůrčí prostor. Nepřátelská atmosféra ji negativně formuje a může ji motivovat, aby se obětovala pro „dobro druhých“. Hůře, může se uzavřít do sebe, unikat různými způsoby před realitou či se různě vymlouvat.

Marika Gombitová nehoda

A v tento moment si uvědomte, co se jí stalo…. Žena, která díky svým schopnostem něco skutečně dokázala, přišla díky jednomu tolik nešťastnému momentu o své sny, vize, poslání, nezávislost, podporu některých lidí atd. Na tom všem bylo postaveno její sebevědomí. Její hrdé ego jí ale nemohlo dovolit prezentovat se, jako slabá, když se jako slabá opravdu cítila. Chtěla si zachovat alespoň nějakou tvář. Ona netoužila po lítosti druhých, neboť hořce litovala sebe i tak.

Marika se během svého života uzavřela do vlastního světa, ať už to znamená cokoliv a po nějakou dobu, kdy si přestala absolutně věřit, se nechávala unášet pasivním vlekem událostí, do kterých moc nezasahovala. Domnívám se, že ji stálo mnoho mentálních sil smířit se s nespravedlivou realitou, protože právě pro tu část její osobnosti, která je nastavená v módu „Mohu dokázat vše, když budou druzí stát při mě“, to muselo být velmi těžké. Právě v ten moment podpora nejbližších byla zásadní a já upřímně doufám, že ji měla. Jestliže ne, musela se naučit tu nejtěžší lekci „postavit se sama za sebe“ a stát se svým největším fanouškem. Jenže tato schopnost v ní vždy v určité podobě a míře byla..

Právě díky této nešťastné události získala bolestné poznání reality o lidech kolem, kdy naivita, růžové brýle musely jít stranou. Musela pochopit, že to musí být ona sama, kdo se odlepí ode dna, navzdory veškeré nespravedlnosti, která jí mezi námi nebyla nikdy sympatická. Nakonec to byla právě vrozená láska k životu, optimismus, vrozená bojovnost, potřeba mít cíle, poslání, dělat to, co miluje, jí pomohlo vrátit se sama k sobě. Když se podíváte na její aktuální fotky, vidíte elegantní dámu, stále s mladickou jiskrou, co jí dodává právě její pozitivní přístup k životu, opřený o nezdolnou sílu, co v ní zůstala navzdory všemu. Ona to vše ale musela znova najít a realisticky pochopit, že „stále může dělat hodně“…

Doufám, že se vám má krátká ukázka rozboru osobnosti líbila, brzy se můžete těšit na další. Máte nějakou svou oblíbenou hvězdu? Napište mi na FB o kom si přejete, abych napsala příště?

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.