Meghan Markle a princezna Catharine, proč si nerozumí?

Meghan Markle a princezna Catharine – Vítám vás do světa žen, které mají vliv a moc..

Rozebírat kohokoliv mě vždy neskutečně bavilo. Nahlížet, pátrat v hloubce nitra druhých je pro mě zkrátka atraktivní – nemohu si pomoci. Bylo tomu tak už od doby, kdy mi bylo asi 8 – 9 let. Stále je ve mně něco, co mě tím směrem pohání…  Asi ta magičnost pojmenovat něco tak neuchopitelného, jako je složitost charakteru, jeho rozpolcenost, tajemství, zranitelnost lidí, které jsem v životě nepotkala… V mých očích je právě ta zranitelnost tolik krásná, neboť ji vidím, jako důkaz emocí – důkaz lidskosti a toho, že nejsme chladné stroje.. Neumím a nemohu u lidí rozebírat jen to dobré, neboť to by bylo v mém pohledu sice líbivé, ale pokrytecké, falešné. Vše má dvě strany, ale nikdy se nepasuji do role soudce. Vždy popisuje vše. Jde mi hlavně o popis celé šíře charakteru a odkrytí pravdy dle astropsychologie.. 

Princezna z Walesu Catherine bude jednoho dne královnou, díky tomu koho pojala za svého chotě. Při pohledu na její astrologický radix vím, že má ráda pozornost, ocenění, stejně, jako Meghan vévodkyně ze Sussexu. Obě dvě jsou rovněž velmi hrdé, mají přirozený smysl pro styl. Mají toho společného mnoho a tím nemyslím pouze protějšky z královské rodiny.

Pro obě dvě je důležitý mít vliv. Jenže Catharine svého vlivu nechce dosahovat prostřednictvím kupování si druhých svou případnou velkorysostí, nátlakem – kdy vnucuje své představy druhým, dále dirigováním, poučováním, prázdným lichocením anebo dramatickými, zbrkle agresivními scénami tak, jak to je vlastní Meghan.

Meghan Markle ambiciózní potvora?

Catherine má stejně, jako Meghan velmi vysoké ideály. Jenže u Catharine se nesou v duchu lidskosti, spravedlnosti, rovnocennosti, toleranci, nezištné pomoci, realizaci vizí. Za to si chce získat ocenění a pozornost. U Meghan jsou tyto ideály spojené s tím, aby okolní svět byl odrazem jejich vnitřních představ, očekávání o velmi vysokém životním standardu, úspěchu, pozornosti, respektu, rovnoprávnosti, ocenění ze strany druhých za to, jak skvělá je. Protože v tom všem se odráží vědomá a intelektuální ješitnost Meghan, kdy chce být zkrátka „někdo“ a rovněž velmi touží, aby stejně takto na ni nahlížel okolní svět.

Tam, kde princezna z Walesu umí zaujímat nezištný, neosobní přitom stále individuální, tolerantní, lidský přístup ke komukoliv, kdy jí navíc nechybí ani empatické reakce. Malé srovnání s princeznou Dianou se tedy opravdu nabízí, i když obě mají jiné povahy. Meghan využívá své schopnosti v podobě velké suverénnosti, přesvědčivosti, sebevědomého vystupování, schopnosti hrát různé role, lichocení a schopnosti manipulovat s druhými, jestliže to chce – aby v seberealizaci dosáhla svého. Pro obě dvě je důležité něco pro druhé znamenat a obě jsou schopny za tímto cílem druhým lichotit, vytvářet kontakty, projevovat se taktně, diplomaticky, mírumilovně. Jenže zatímco Catherine to dělá kvůli tomu, aby na poli seberealizaci dosáhla toho nejlepšího možného výsledku – dosáhla úspěchu a přitom nešla přes mrtvoly, a mohla díky tomu uplatnit své vize, ideály. Meghan takto reaguje, neboť pro ni je to součástí strategie, která jí pomáhá dosáhnout dobré tváře před druhými, uplatnit svůj vliv a představ, co jsou popsány výše. To však neznamená, že Meghan by nebyla schopná velké šlechetnosti,  musí ale ona sama chtít.

V momentě, kdy se něco dotkne vnitřní ceny Meghan, její emocionální reakce jsou kritické, manipulující, kdy je pro ni přirozené zaujímat roli „oběťi“, co v druhých cíleně vyvolává pocit viny. Když se něco dotkne emocí Catharine, stáhne se do sebe, aby získala od sebe a druhých odstup,  v ten moment se může projevovat dokonce chladně, necitelně. Ovšem, když si to situace vyžaduje, obětuje se, chová se taktně, aby si zachovala tvář, neklesla v očích druhých či nezpůsobila konfrontaci, které nemá ráda.

Proč si Meghan Markle a princezna Catharine nerozumí

Paradoxní je, jak jsou si v určitých věcech podobné, ale v pozadí mají úplně jiné hodnoty. Z toho důvodu si nerozumí a dokonce jedna vůči druhé mohou časem pociťovat opovržení. Meghan kvůli své závisti, Catharine kvůli svým ideálům a charakteru, kde místo pro závist zrovna moc není. Meghan se narodila s přesvědčením, že by měla dosáhnout co největší ceny – postavení v tomto světě. Chtěla by být královnou kvůli své ješitnosti, protože ona přeci byla stvořená pro ty největší věci. A Catharine v tomto případě asi žádnou královnou původně ani být nechtěla. Princezna Catharine je velký snílek, spontánní, svobodomyslný vizionář, velmi inteligentní žena se smyslem pro estetiku v jakékoliv podobě. A věřte mi, že to nepíšu kvůli tomu, že bych byla její fanoušek. Nezamilovat se do prince z Walesu budoucího krále, vedla by úplně jiný život, který by byl sice určitě úspěšný, ovšem netočil by se kolem toho mít tak obrovský vliv. Na tom jí opravdu zas tak tolik nezáleží. Za to Meghan vévodkyně ze Sussexu ten vliv vždy chtěla, šla si za ním a musí být pro ni momentálně těžké, že nemá to, co má Catharine. Meghan žije v přesvědčení, že v roli „královny“ jakéhokoliv charakteru by byla úžasná. Ovšem muselo by se hrát podle jejich pravidel, neboť ona nemá v lásce kompromisy, ona chce vést. Catharine díky své přirozené toleranci a diplomacii kompromisy vítá stejně, jako spolupráci s druhými. Umím si představit tu žárlivost, soutěživost Meghan, kterou v ní Catharine musí vyvolávat.. A Catharine je dost chytrá na to, aby o to ní věděla a dost analytická, aby prohlédla její skutečné zájmy…

Zajímá vás váš hloubkový astrorozbor – nevšední horoskop, který vám pomůže pochopit a milovat sebe / druhé? Více informací o něm najdete > zde