Ondřej Brzobohatý

Ondřej Brzobohatý – muž mnoha tváří

„Miri, to jsi si ale na sebe ušila bič.. :-)“, rozebírat někoho tak odlišného ve smyslu jeho komplikovanosti, neuchopitelnosti, neurčitosti = muže mnoha tváří, kterým je Ondřej Brzobohatý..! Ale překvapuje to někoho vlastně? Tušila jsem, že abych správně zachytila šíři jeho osobnosti, musím se při rozboru jeho charakteru podívat i na rozbor jeho manželek.. Protože každá z nich mohla zachytit jen určité množství jeho tváří.. Je mi až líto, že nemám k dispozici čas narození nikoho z nich, protože výsledek by byl o kapičku hlubší.. 

Kde vlastně u Ondřeje začít? Začnu od srdce.. Podle výběru jeho partnerek je patrné, že marně hledal velké citové porozumění, propojení a pochopení jeho emocionální odlišnosti, která je navíc spojená s velkou představivostí přesahující mnoho běžného. Otázka vlastní identity je v případě Ondřeje velmi nejasná, neboť se do určité míry může tak trochu měnit s každým protějškem, od kterého se nechá do určité míry tvarovat, nebo se mu snaží po určitou dobu sám přizpůsobit. Jenže tam je právě „ale“.. To vše může být jen dojem, jež chce vyvolávat. Ve skutečnosti může mít rozehranou vlastní hru, jež má za cíl zakrýt pravdu o jeho identitě, a dopomoci mu v tom, aby si nadále zachoval oblíbenost, tvář před druhými a přitom si bokem uspokojoval vlastní touhy. V případě Ondřeje se jedná o ty nejbližší, a rovněž o ty, kterými je obklopen v oblasti kariéry. Ondřej tuto hru bude hrát, jestliže má problém mít se rád za to, že je sám sebou a trpí strachem, že by přestal být oblíbený, přijímaný a milovaný..

Hra Ondřeje Brzobohatého

V tom nejlepším případě je v pozadí této hry skutečný záměr, opřený o motivaci fungovat ve vztahu se ženou, ve vzájemné podpoře, pomoci, lásce a propojení. Kdy se ještě navíc snaží komunikovat / myslet způsobem, aby působil, jako konstruktivní, racionální, spolehlivý, stabilní muž ve všech životních oblastech. Tento dojem musel určitě po nějakou dobu vyvolávat právě v Taťáně Kuchařově, které to jistě velmi imponovalo, protože ona sama to chtěla i potřebovala. Ondřej to díky své vrozené empatii dokázal vycítit a v lepším případě se jí to snažil skutečně dát. Hůře po nějakou dobu a do určité míry to sice v něčem dokázal a v ostatním předstíral. Ano dokáže to předstírat..

Taťána nemohla mít v počátku vztahu reálné ponětí o jeho balíčku neotřelých emociálních, či možná i sexuálních potřeb. Kdy to není o tom, že by snad měla nějaký problém se (záměrně neurčenou mírou) sexuálním, emocionálním experimentováním – ve smyslu zpestřit si život. Jenže u Ondřeje narazila na problém vlastní identity, co jí určuje, kde jsou její hranice, kde tyto hranice mohou ohrožovat ji samotnou a jejich společnou budoucnost.

Pokud navíc v pozadí stále zůstávala Ondřejova emoční nestabilita, proměnlivost, nespolehlivost, absence směru ve vztahu, plná nepěkných překvapení, Taťána to mohla časem vnímat, jako určitou formu manipulace, klamání. Toho je Ondřej schopen z důvodu, aby si to s partnerkou takzvaně nerozházel, vyhnul se tomu, že jí ublíží, anebo motivací mohla být prostá potřeba „dělat si, co chci, ale přitom se budu tvářit, jak naplňuji očekávání“. Samozřejmě tímto chováním zákonitě neustále překračoval její hranice a možná někdy i dokonce samotné ideály o vztahu, jež svým klamáním v jejích očích naprosto zdevastoval. A vzhledem k tomu, že Taťána potřebuje existovat ve vědomí toho, že se na protějšek může spolehnout, a proto chce mít sama věci trochu pod kontrolou, anebo při nejmenším ve smyslu, aby to někam směřovalo, bylo perspektivní, jisté, stabilní založené na nějakých morálních hodnotách, muselo to pro ni být velmi těžké.

Chcete odhalit tajemství, jak poznat nevyrovnaný protějšek? Získejte 30 min online kurz zdarma! Získat jej můžete zde.

Proč Daniela u Ondřeje uspěla?

Pokud Ondřej dokázal být od počátku formování vztahu u své nové manželky Daniely citově, sexuálně otevřený, (a já se domnívám, že mu ani nic jiného nezbylo), u ní měl naopak velkou šanci, že to naopak pobere a ještě jej pochopí. Za podmínky, že se nedopustí zrady a bude upřímný (a to i sám k sobě). Za splnění těchto podmínek může být její přístup dost pozitivní, optimistický, otevřený. Dokud to Ondřej dokáže, Daniela jej bude podporovat a neomezovat, protože se jen těžko dotkne jejich hranic. Daniela je do velké míry mentálně svobodomyslná, má ráda odlišnost, je nezávislá a tak mu dopřává mnoho prostoru k dýchání. Ještě navíc může být natolik zprvu plná nadšení, optimismu až ji to může do určité míry a na nějakou dobu zaslepit. I tuto kvalitu měla Taťána, která se jej snažila neomezovat, jestliže to ale nepřekračovalo její hranice. Zároveň obě dvě mají vlastní cíle, což je vedle Ondřeje určitě potřeba. Rozdíl je ovšem v tom, že Daniela dokáže díky svému empatickému přístupu ve vztahu Ondřeje ve vztahu tak trochu vést a vlastně jej nenápadně formovat. Na její vlastní emocionální vyzrálosti zaleží, jakým směrem to bude. A tam, kde Taťáně chybělo pochopení pro určitou „zhýralost“, jej Daniela naopak může mít.

Jaká je perspektiva vašeho vztahu? Partnerský astrorozbor odpoví! Více informací najdete > zde

Realita je ta, že Ondřej je velmi citlivý, kdy jeho prožívání na jedné straně mohou vyvolat sebemenší podněty a na straně druhé jeho hloubka, odlišnost představivosti nezná pomalu hranic. Přitom všem je zasazen do světa, společnosti, kde musí být schopen balancovat své vlastní neotřelé citové potřeby, touhy v té míře, aby byly vstřebatelné pro blízké a širší okolí. To jej může opravdu často motivovat k manipulaci, klamání či stavění se do role oběti. Navíc prosím uvědomte si, v Česku se odlišnost jen těžce odpouští.

Na jedné straně tíhne k citové závislosti na protějšku, na straně druhé bytostně potřebuje svobodu, aby vůbec dokázal milovat sám sebe. I když je Taťána Kuchařová citově liberální, tolerantní, faktem je, že jeho citové potřeby, přístup, pro ni musely být obtížné k pobrání. Taťána v počátku vztahu podlehla dojmu, jak je Ondřej vřele neosobní, neodsuzující, otevřený, tolerantní, vizionářský, nesobecky podporující a lidský. A samozřejmě ji to velmi přitahovalo, protože v něm uviděla do určité míry odraz sebe. Jenže jen u toho to nezůstalo. Za tím vším se skrýval daleko silnější hybatel v jeho osobnosti.

Ondřej je plný paradoxů, opravdu může být velmi ovlivnitelný od svých nejbližších, a zároveň má sám potřebu mít pod kontrolou sebe, vlastní život, což jej může motivovat ke všelijakému kalkulování. I tyto síly v něm neustále svádí boj.

Spousta lidí jej obviňuje z narcismu. Na základě jeho astrologického radixu jej mohu v tento moment „podezřívat“ z citové manipulace, či potřeby ovlivňovat vnější vlivy, aby si zachoval tvář před druhými či jim nezpůsobil bolest. Kdy je schopen tvářit se, jak naplňuje očekávání druhých, ale přitom jde takzvaně „přes mrtvoly“. Když se dostane do emočně vypjaté situace, mohou se u něj objevit tendence k pasivitě či k tomu, že se z dané situace bude snažit jakkoliv unikat, aby jí nemusel čelit. Jeho převlékání může být i forma relaxace a prostého úniku z reality, která mu pomáhá se vyrovnat s vlastními pocity.

Láska dělá z Ondřeje tak trochu naivního romantika, a asi není není překvapením, že je typem člověka, který se zamilovává poměrně rychle. Nicméně jeho dlouhodobá, věrná náklonost není zkrátka zaručená. Velmi to záleží na míře jeho sebekontroly a schopnosti realistického hodnocení, ke kterému má určitě potenciál. Jenže tato sebekontrola musí být v harmonii s tím, aby nepotlačoval vlastní identitu a s ní spojené emoce. Právě s tím má problém a je to jeho celoživotní výzva. Vlastní citové potřeby, touhy, prožívání a identitu se musí naučit mít zdravě rád, aby dokázal zdravě milovat i svou partnerku a celkově se v životě dopracovat k hlubokému naplnění.

Jeho proměnlivou fantazii, pocity i přesto nemůže nikdo vlastnit. Ondřej může být velmi obětavým, empatickým, laskavým, nesobeckým, milujícím mužem, jež dokáže odevzdat vztahu opravdu mnoho. Ale to se bude dít pouze za podmínky, že bude srovnaný sám se sebou. Pak se tyto kvality mohou krásně doplňovat s jeho případnou, zdravou sebekontrolou, vizionářstvím a smyslem vytvořit pro druhé příjemné, pohodové, mírumilovné podmínky natolik, že bez ohledu o koho půjde, bude se s ním cítit dobře.

Doufám, že se vám tato krátká ukázka rozboru dle astropsychologie líbila. Brzy se můžete těšit na další.

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.

Ondřej BrzobohatýOndřej BrzobohatýOndřej BrzobohatýOndřej Brzobohatý