Pamela Anderson a Marylin Monroe, co vše mají společného? Rozbor dle astropsychologie

Marylin Monroe a Pamela Anderson – pro svůj dnešní rozbor jsem si vybrala dvě bohyně 20 století.Obě dvě se musely vyrovnávat s pozitivy i negativy své práce, kterou si vybraly z podobných emocionálních důvodů. Na základě čeho tak usuzuji? Na základě jejich rozboru dle astropsychologie. Nejsem velkou fanynkou ani jedné z nich, ale zkrátka baví mě „koukat se pod pokličku“ a hledat v lidech to, co není na první pohled vidět. Miluji hledat hlubokou podstatu člověka a pochopit jeho zranitelnost. Za chováním, přístupem každého člověka se totiž vždy skrývá nějaký důvod. A i když je Pamela a Marylin symbolem přesahující dekády, jsou to stále jen dvě ženy..
 
Víte, včera jsem svěřila jedné své klientce, jak jsem před 14 lety začala psát své první příspěvky o tom, jak každý můžeme ovlivňovat své myšlení, změnit svůj přístup..  Dostávalo se mi tehdy upřímně výsměchu. Když jsem začala prezentovat astropsychologii v Česku a Slovensku na sociálních sítích, lidé to házeli do jednoho pytle s věštěním a ještě vůbec nechápali či neznali, že existuje také něco jiného nežli astrologie zabývající se pouze prognostikou. Uvědomujete si, jak moc se to vše změnilo za pouhé poslední tři roky? A proč o tom píšu v souvislosti s těmito dvěma symboly? Protože v jejich době byl přístup k psychologickému rozvoji osobnosti, nějaké řešení vnitřních problémů bez medikace stále, jako ve středověku. Ani teď to není nijak slavné, ale alespoň lepší. Obě dvě se potýkaly s psychickými problémy vlivem své minulosti, vlastních rozhodnutí, kdy jen do nepatrné míry mohly ovlivnit to, co se dělo kolem.

Pamela Anderson zranitelná citlivka?

Nikdy ve svém životě jsem se nezabývala myšlenkou, jaká Pamela je.. Z toho důvodu je pro mě překvapením odhalení, jak citlivá, sentimentální, nostalgická, empatická, laskavá, ovlivnitelná, vnímavá, citově otevřená a důvěřivá může být. Bolest, lži, zrada jí musí působit neskutečně hlubokou, emocionální bolest a pocit absolutní ztráty pocitu bezpečí, které ke svému fungování bytostně potřebuje. Utrpení blízkých, nevinných nebo zranitelných se dotýká nejen jejího vědomí, ale i mysli. To je velmi sympatické, že?

V jejím vědomí a mysli se nese představa, že všichni bychom měli fungovat ve světě, kde je vše emocionálně propojené, sdílené, kde by nemělo mít utrpení místo. Naopak by v něm měla mít místo laskavost, milé chování,  důvěra, obětování a pomoc. Srážka s realitou ji pak může doslova sejmout a přinést jí hlubokou, bolestivou, opakovanou zkušenost, že důvěra se nedává zdarma. Marylin v tom ohledu byla trochu odlišná.

Marylin Monroe povrchní blondýna?

Marylin se chtěla spontánně bavit, poznávat svět kolem sebe, hltat poznání – všelijaké experimentování směrem k novým věcem, lidem, místům, zážitkům, informacím a neškodně s druhými flirtovat. Chtěla mít především prostor být sama sebou a dělat si, co chce. U Marylin i Pamely se objevují tendence k náladovosti. Jenže u Pamely je náladovost spojená se změnami emocí, citlivostí na pocit bezpečí, citlivostí směrem ke přijímání její osoby druhými. Dále na prostředí, atmosféru a naladění kolem. U Marylin docházelo ke střídání nálad kvůli střídání jejich proměnlivých, vědomých a intelektuálních potřeb, kdy se její energická podstata chtěla především vyhýbat nudě, stereotypu, rutinně, omezením všeho druhu, protože Marylin naopak přitahovaly především změny, vše nové a intelektuálně podnětné.

I když se Marylin ráda družila, část v ní si neustále udržovala citový odstup ve smyslu, kdy pro ni bylo více jednoduché před svými emocemi, emočními požadavky druhých utíkat, vykrucovat se z nich, protože je nedokázala logicky analyzovat, zpracovat, přijmout a vstřebat. Někdy samozřejmě ani nestála o to, aby je naplňovala. Její typicky negativní vzorec chování v podobě všelijakého vykrucování byl spojen s tím, že nebyla vypořádána s citovou bolestí a neuměla tyto emoce logicky zpracovat. Ve výsledku se k druhým přibližovala a zároveň se od nich vzdalovala dle svého naladění. Její vnitřní rozpolcenost je dále o tom, že ji právě pocit emočního zázemí, hlubokého sdílení sebe s druhými přitahovalo. A zároveň se tomu něco v ní tak trochu bránilo. Když vezmeme v potaz pozadí, všechny tyto přirozené tendence byly bohužel jen zesíleny jejím dětstvím.

Zajímá vás váš hloubkový astrorozbor (nevšední horoskop) o více nežli 30 stránkách ? Jako jediný, individuální horoskop na trhu obsahuje konkrétní, funkční rady, jak zlepšit svůj život a konzultaci v ceně! Více informací o něm najdete > zde

Odhalíte své priority, hodnoty a postoje na všech úrovních a získáte praktické rady ke změně vašeho života. Věřte mi, tento jedinečný nástroj astropsychologie vám otevře oči a pomůže vám dosáhnout skutečného osobního rozvoje a spokojenosti. Objednejte si svůj astrorozbor ještě dnes a začněte objevovat skrytý potenciál své osobnosti!

Myšlení Pamely, jak už bylo naznačeno je podbarveno hlubokými emocemi a díky tomu pro ni může být obtížené popisovat otevřeně své myšlenky. Tato citlivost může z Pamely dělat labilní ve smyslu, kdy ji emoce mohou natolik převálcovat, paralyzovat, že není schopná ničeho, uzavře se do sebe a zkrátka jen přežívá, neboť ji její iracionální myšlenky stahují na úplné dno. V tento moment se mohou objevovat její hluboké deprese.

Marylin byla velmi inteligentní, bystrou, všestrannou, realistickou, vtipnou ženou milující intelektuální výzvy. Ráda sdílela své poznatky a ráda bavila druhé vším možným. Ona ve svém vnímání opravdu nebyla jen „chodící maso“, loutka k ovládání. Jenže ani ona na tom nebyla s vyjadřováním svých pocitů nijak růžově – naopak. Člověk si spíše od ní vyslechl již zmiňované výmluvy, které byly ještě podpořeny dalším negativním návykem, kdy reagovala velmi nevypočitatelně, neosobně, chladně – nepřítomně pod citovým nátlakem či v situacích, které vnímala, jako omezování své osoby, prostoru, svobody, na což byla vnitřně velmi háklivá. Marylin byla ve své duši velmi svobodomyslnou, pokrokovou, tolerantní, liberální ženou žijící dle vnitřní filozofie „žij a nechej žít“. Jenže svět na to nebyl připraven.

Proč má Pamela Anderson ráda „bad boys“

Pamela v sobě má a vždy měla vnitřní konflikt spojený se svou „rozdvojeností“. Jako by v sobě měla „dvě různé ženy“,  kdy každá z nich chce něco natolik odlišného, že to může vyvolávat v jejím chování extrémy, anebo ji mohou přitahovat extrémy na druhých. Její duše v nich vidí vzrušující výzvy, kterým jen těžko odolává.

Ta druhá žena v ní má duši, co je přitahována rychlým, nevázaným vzrušením, dobrodružstvím, zábavou, kdy pro ni nemusí být vůbec nijak problematické se do všeho, co ji spontánně nadchne, bude pro ni výzvou, vrhat po hlavě a doslova se nekoukat „nalevo, napravo“ a na nic nebrat ohled. To z ní může dělat v daném momentě sobeckou, do sebe zahleděnou ženu či při nejmenším jí přinášet neschopnost realisticky posuzovat důsledky svého jednání. Ve své duši a srdci je velkým idealistou toužící být obklopená světem, který zapadne do jejich vysokých představ, kde je ona ta, kdo je uznávaná, oceňovaná, chválená, úspěšná a kdo má prostor ve vztahu samostatně následovat své touhy, ambice, kdy v tom ohledu nechce dělat příliš kompromisy. To vše může ve vztahu se stejně autoritativním partnerem působit problémy. Pamela chce totiž chlapa, který jí bude v jejich očích imponovat, může to znamenat být stejně úspěšný, lepší, silnější. Ovšem zároveň pro něj musí být stále královnou, kterou bude na rukách nosit. Poměrně vysoké ideály, že?

S tím vším je u Pamely samozřejmě spojené vysoké ego, kdy jakmile se někdo dotkne jejího ega, dostane pravděpodobně nálož zbrkle agresivních, dramatických nadávek, čelí výbuchům vzteku rovnající se dramatické divadelní hře naplněné ješitností, afektem, arogancí, nedostatkem respektu nebo nějakých ohledů na pocity druhého. To vše má s Marylin ostatně společného. I u Marylin se v partnerských vztazích projevovala háklivost na svou cenu a její snižování. Potřeba po prostoru ve vztahu, kdy zkrátka chtěla mimo vztah spontánně následovat ty výzvy, které se jí zrovna zachtěly a zcela svobodně za sebe za každé situace rozhodovat. Jenže přitom všem stále toužila zůstat pro protějšek tou nejdůležitější ženou, co jí to vše umožní a bude otevřeně podporovat.

Pamela Anderson a Marylin Monroe sex symboly neschopné najít pravou lásku

Dvě vášnivé, citově svobodomyslné ženy, které díky svým přirozeným, citovým potřebám zákonitě musí narážet na problémy najít vhodný vztah. Dva symboly atraktivity trpící depresemi, úzkostmi, jakmile jsou druhými dehonestovány, omezovány a ponižovány. Protože ony se narodily s vědomím své vlastní ceny a důležitosti.  Tam, kde někteří lidé toto vědomí v sobě musí během svého života probudit a podporovat, ony jej měly už od narození a bylo pouze třeba jej vhodně rodičovsky rozvíjet. Srážka s realitou proto musela být pro obě o to více těžší.

Vysoké ego, potřeba chránit svou zranitelnost může u Pamely navíc způsobovat, že si na někoho stále hraje a člověk si vlastně nemůže být díky její přesvědčivosti, hranému sebevědomí nikdy zcela jist, kterou „verzi Pamely“ má před sebou a kým ve skutečnosti Pamela je. Po mnoha letech této praxe si tím ani ona sama nemusí být vlastně vůbec jistá. U Marylin toto ego způsobovalo potřebu tvářit se stále silně bez ohledu na to, co se děje v pozadí, protože vyjádření slabosti rovná se osobní porážka, zmatek emocí, kterým neuměla dát řád. Pokud ještě k tomu nedosahovala emocionálního naplnění v kariéře, kde se chtěla věnovat něčemu, co by mohla označit, jako své poslání, trpěla sklony k všelijakým únikům z reality.

Důvodem všech těchto projevů u obou je potřeba být důležitou, oceňovanou a bezpodmínečně milovanou nejbližšími. Kdy připomenutí, náznak směrem k jejich nedostatečnosti, bude otevírat rány spojené s hlubokou nejistotou o vlastní sebehodnotě a rovněž v tom směru, zda jsou vůbec hodny lásky a ocenění.  Pokud v sobě Pamela nevhodnou cestou potlačovala vnímavost, citlivost ve výsledku může tíhnout ve svých citových výlevech k aroganci, dokazování si své ceny skrz druhé. Asi si každý umíme představit, jak je takové chování příjemné.

Pro Pamelu bylo a je stěžejní, zda a jak se jí podařilo v sobě vyladit tyto velmi odlišné části osobnosti způsobem, aby fungovaly v harmonii a neškodily jí, neboť s citlivostí se v lepším případě pojí krásné kvality, co z ní mohou dělat velmi dobrého člověka, který je schopen konat velké dobro. Stejně, jako s její touhou po následování výzev, které z ní mohou dělat odvážnou ženu, co se neváhá postavit za sebe i druhé a být jakou si vůdkyní – ikonou své generace. Jestliže se Pamela během svého života naučila svou emociální sebestřednost, agresivní zbrklost spojenou s vyléváním hněvu ovládat, stejně, jako korigovat emoce ve svém myšlení, aby nebylo iracionální, může to být nejen skvělá podporující, velkorysá máma. Marylin bohužel nic z toho nestačila, i přesto zůstala ikonou.

Doufám, že se vám tato krátká ukázka rozboru dle astropsychologie líbila. Brzy se můžete těšit na další.

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.