Tom Cruise – loutka scientologické církve?

Tom Curise – Vybrat si pro rozbor známého herce z nekonečného Mission Impossible je kontroverzní, stejně, jako vždy bude jeho osobnost. Až si vezmu na paškál Keanu Reevse, to bude podstatně jiný druh potěšení. Ale začnu od jiného konce, v tomto případě spíše od začátku. Když jsem byla malá holčička, nemohu si vybavit, kdo byl můj první „crush“ (do koho jsem se na první pohled zabouchla). 🙂 Pamatuji si, že vyskytovali 3 mladí muži, kteří se prali o mou první příčku. „Jen mezi námi.. Vždy vyhrával na chvíli ten, který se zrovna někde objevil…“.
V mé trojici oblíbenců byl Michael Jackson tehdy bez četných plastik (vyhrával nejčastěji), Jean Claude van Damme a Tom Cruise. Pokud chci rozebrat osobnost Toma Cruise, musím vzít v potaz Toma Crusie před vstupem do scientologické církve a po vstupu. Zároveň se v tomto článku chci zamyslet, co ho k tomu vlastně po psychologické úrovni vedlo. Ráda bych ještě dodala, že opravdu neznám dětství Toma Cruise, stejně, jako mám poměrně chabou představu o jeho životě před vstupem do církve a vlastně i po něm. Rozbor osobnosti jsem vytvořila na základě astropsychologie.

Tom Cruise byl před vstupem do církve poměrně křehká, náladová citlivka. Pod tím si představte ovlivnitelného muže, který byl citlivý na atmosféru kolem sebe – to obnáší, zda byl obklopen příjemnými či nepříjemnými lidmi, prostředím, podněty. Protože to vše se odráželo na jeho vědomí, vnitřním naladění, vnímání, reakcích, které se měnily s tím, jak to vypadalo kolem něj – kde se zrovna vyskytoval, s kým byl a nebo dle toho, jestli se probudil do své melancholické, nostalgické či popřípadě úzkostné nálady.

Tom Cruise a emocionální trauma

Tom byl vždy velmi citlivý na pocit stabilního bezpečí, po kterém bytostně toužil. S pocitem bezpečí se u něj pojí hluboká potřeba někam patřit, moct se s někým sdílet, fungovat na základě sepětí s druhými či s čímkoliv, co mu tento pocit přinese. Ve své podstatě to mohu lidsky nazvat touhou po zázemí, po kterém nesmírně toužil již, jako malý chlapeček. Pokud zázemí neměl, to samozřejmě neznamená, že po něm v dospělosti přestal toužit! Naopak o to více jej chtěl, jako dospělý.

Jestliže Tom začal trpět v dětství emocionálním traumatem kvůli skutečnosti, že bezpečné zázemí neměl, v dospělosti se tato touha po bezpečí mohla zvrtnout v touhu po kontrole nad životem a všech možných aspektů v něm. Pokud byl ještě navíc v dětství obklopen světem, prostředím kde se lhalo, zrazovalo a kde se nebraly v potaz jeho křehké emoce, s největší pravděpodobností díky tomu nesmírně trpěl a začal se uzavírat do sebe.

Tom se musel v určité etapě svého života dostat do stavu, kdy se začal hledat, protože chtěl dát svému životu realistický smysl. A abyste našli takový realistický smysl života potřebujete informace. 🙂 Že vám to přijde logické, protože se hledáme všichni? Máte pravdu, jenže u Toma Cruise se bavíme o skutečném hladu po poznání, informacích, po experimentování – zkoušení všeho možného dle toho, co v něm probudilo zvědavost. Tom doslova bažil po duševních – intelektuálních výzvách, které by zaměstnaly jeho bystrý, logický intelekt na plné obrátky. Kdy potom o to více rád sdílel s druhými všechny své objevené poznatky, aby jim předal stejné obohacující poznání a tedy i s tím plynoucí moudrost. Když si nyní uvědomíte souvislosti ve smyslu jeho vystoupení pro scientologickou církev, je to až zarážející pravda.

Proč vlastně Tom hledal realistický smysl života, své existence? Protože se jeho logická, realistická, polarizující mysl snažila vypořádat s existencí prázdnoty, s vlastními bolestivými pocity a zkušenostmi z minulosti, které ovšem nedokázal analyticky zpracovat a nedokázal je ani ve své mysli nijak zlehčit. Jeho logická mysl byla ve velkém konfliktu s jeho pocity, což u Toma mohlo vést k ustavičnému rozebírání všech možných „coby kdyby“, kdy byl schopen nad něčím dokola přemítat, aby to vzápětí pro sebe nebo pro druhé opakovaně popřel. Ve výsledku se velmi proměnlivá, nestálá, polarizovaná mysl Toma snažila rozebírat již tolik proměnlivé pocity. Ten úspěch si asi umíte představit.. Snažit se nazvat vnitřní zmatek, uzavírání se do sebe, cholerické výbuchy vzteku, jízlivost, kritičnost vůči druhým, kteří ani nemohli tušit, co se děje, jako úspěch, nazvat nelze…

Navíc vlivem slávy mohl začít o to více trpět iracionálním strachem o své vlastní bezpečí, kdy přeci z logiky věci od něj každý musí něco chtít! O to silnější důvod ke zpochybňování, polemizování, nedůvěře vůči všem a všemu, kdo by mu mohl potenciálně ublížit a zároveň jeho nutná obezřetnost, aby jej nemohl nikdo začít ovládat. Poměrně paradoxní, že?

Jak Tom Cruise hledal smysl života

Ačkoliv tedy Tom hledal sám sebe, jednoho dne možná zjistil, že ani ten dostatek všech možných informací (poznání) nedokážete zaplnit tu prázdnotu v něm, kdy v něm něco stále touží po zázemí, pocitu sepětí, souznění s něčím. Najít zkrátka to své místo kam bude patřit, protože tam bude plně a bezpodmínečně přijímán… Po nějakou dobu života si dokonce mohl myslet, že právě dosažení úspěchu, ke kterému jej hnalo jeho velmi ambiciózní srdce, bude tím, co zaplní tuto prázdnotu. Stát se někým „víc“, chtít něco víc by mohlo přeci pomoci, pokud to obsahuje pro něj tolik milovaný a žádaný obdiv, pozornost, respekt, úctu, uznání druhých a vysoký životní standard. Nepomohlo.

Ovšem, aby to nebylo málo složité je nutné zmínit, že Tom je ve svém srdci opravdu idealistický, dramatický maximalista a to se projektuje nejen do jeho tužeb obecně, kdy čeká mnoho, ale i do osobních vztahů, kde rovněž čeká mnoho. Takže, pokud má jeho ješitné ego krmit kariéra, vztahy musí dělat totéž. Právě proto Tom ke své partnerce musel vždy nějak vzhlížet a žena jej musela být hodna.

Pro Toma muselo být poměrně překvapující zjištění, že ne každá žena je připravena někoho obdivovat 7 dnů v týdnu, neustále se snažit naplňovat a žít v duchu jeho vysokých ideálů ve vztahu, co se nesou v duchu, jak by vztah měl vypadat, na čem by měl být založen, jak by měla vypadat partnerka, jak by se měla chovat atd. Dle přirozeného nastavení Toma by opravdu vše ve vztahu mělo být odrazem jeho představ. A když nebylo, Tom se to mohl partnerku snažit „naučit“ nebo jí to hůře vnutit, organizovat ji v tom směru, a když o to nestála, nastalo tak „trochu“ malé či větší peklo. Netuším, zda vám to již došlo.. ? 🙂 Výše popsané je rys osobnosti Toma Cruise, který měl ještě dříve nežli se stal členem této církve. Samozřejmě vstupem do církve se tento rys osobnosti stal ještě více zásadním.

Nicméně vrátím se zpět k rozboru chování Toma ve vztahu. Když partnerka chtěla naplňovat jeho očekávání, za odměnu ji zahrnoval (kupoval si ji) velkým množstvím velmi velkorysé pozornosti, dále prostřednictvím velkých až teatrálních gest za cílem, aby si ji zavázal a přesvědčil o svých horoucích citech, správnosti svých ideálů. Tom má v tom směru ještě navíc výhodu, on v tom směru dokáže být hodně ukecaný – teoreticky mluvit a jeho veliká v ideálním případě galantní, romantická gesta mohou na někoho působit velmi přesvědčivě. Za to vše očekával, že mu partnerka poskytne dostatek prostoru mimo vztah, aby si (v horším případě sebestředně a sobecky bez ohledu na druhého) dělal, co chce a partnerka v podstatě jen mlčela, přihlížela, bezpodmínečně podporovala fakt, že se vše bude stále točit kolem něj a ona bude dělat jen to, co on očekává. V lepším případě byl alespoň po nějakou dobu svého života podporujícím, oceňujícím partnerem, který chtěl prostor, ale rovněž ho i dával a své ideály byl ochoten přizpůsobovat realitě.

Zajímá vás váš hloubkový astrorozbor (nevšední horoskop) o více nežli 30 stránkách ? Jako jediný, individuální horoskop na trhu obsahuje konkrétní, funkční rady, jak zlepšit svůj život a konzultaci v ceně! Více informací o něm najdete > zde

Odhalíte své priority, hodnoty a postoje na všech úrovních a získáte praktické rady ke změně vašeho života. Věřte mi, tento jedinečný nástroj astropsychologie vám otevře oči a pomůže vám dosáhnout skutečného osobního rozvoje a spokojenosti. Objednejte si svůj astrorozbor ještě dnes a začněte objevovat skrytý potenciál své osobnosti!

Věřím, že po určité období svého života chtěl být s někým, s kým by možná vytvořil oboustranně podporující vztah a měl tedy partnerku, která by byla stejně – třeba i více silná, úspěšná. Bohužel to se časem změnilo, protože Tom si zřejmě prošel vztahy, které nenaplnily jeho romantické, milostné, emocionální ideály a možná mu neposkytly to zázemí, po kterém toužil. Našla se ale scientologická církev, která uměla zahrát přesně na ty strunky Toma Cruise, že slovní obrat „vzhlížet k někomu“ získal v tomto případě zcela jiný rozměr.

Za zraky fanoušků, společnosti, přátel, rodiny apod. se rozvíjel Tom Cruise, který žil v pocitu, že nikdy nedosáhl bezpečného zázemí na tomto světě a i přes veškerý úspěch byl stále nespokojený a hledal odpovědi na své zvídavé otázky, proč to tak vše je.. Navíc něco v něm mu neustále našeptávalo, že pro něj neplatí a nemusí platit stejná pravidla, jako pro druhé. Pravidla se mohou měnit či hůře překrucovat, stejně, jako pravda, kterou můžete zjednodušit, pokud ji vnímáte z hlediska černo-bílého „filtru“, když naplňuje a sleduje vaše vysoké ideály.

Proč je scientologická církev pro Toma Cruise atraktivní?

Bohužel / bohudík (dosaďte si, co chcete) se v ten moment objevil NĚKDO, kdo mu dal odpovědi, zároveň poskytnul pocit hlubokého přijetí a tím byla scientologická církev. Vzhledem k tomu, jak je Tom Cruise ovlivnitelný (nebránila bych se označení labilní) díky jeho citlivosti, kdy ještě navíc jeho mysl zpracovává informace ve smyslu kontrastů např. chytré/hloupé, opravdu nebylo těžké mu vymýt mozek – zvlášť, když byla předložena ta správná fakta, kterým on dokázal rozumět a ochotně jim naslouchat.

Tom Cruise církev vnímá, jako své zázemí, kmen – příslušnost ke skupině lidí, která bez ohledu na to, co Tom vyvede jej bude stále přijímat (on se vykoupí) a vždy se tam může vrátit, jako do svého bezpečného „domova“, který mu přináší iluzorní kontrolu nad životem. Tento aspekt zároveň naplňuje jeho vysoké ideály, protože církev je rozhodně něco (vyššího, převyšujícího) k čemu se dá v jeho očích loajálně a konstantně vzhlížet. Tom Cruise opravdu nevhlíží jen tak k něčemu či někomu. Aby k něčemu vzhlížel, musí to za to stát – naplňovat jeho vysoké ideály. A protože církev je dostatečně vysoko, aby jej převyšovala a ještě navíc přináší atraktivní „punc“, že se díky ní rozvíjí a stává se lepším jedincem, nelze tomu odolat. Navíc tato církev ( v mých očích prostá sekta) samozřejmě poskytne 100% obdiv, bezmeznou, neodmlouvající podporu jeho kariéře a bude to asi určitě dělat lépe nežli nějaká partnerka, na kterou není „ovladač“. Církev bude vždy ochotně odpovídat, přinášet nové informace a poskytne mu půdu pro spontánní sdílení jeho identity.

To, že ovládla každý aspekt jeho života, je už nepodstatný detail. Protože ve výsledku přináší kýžený pocit bezpečí – kontrolu, ochranu před bolestí a sounáležitost. A dokud nenajde nic lepšího nebo si neuvědomí, že lze najít něco lepšího, bude to tak do konce jeho života. A ve jménu této církve pak bude ochoten ovládat každý aspekt svého života. Snažit se ovládat každý aspekt života druhých dle jeho představ, očekávání, ideálů, co se zároveň slučují s ideály / hodnotami církve. Protože v tomto případě se už bavíme o tom, že on je církví / církev je on – jsou tedy jedním. Fungující ve vzájemné symbióze, sounáležitosti, kterou Tom Cruise kdysi necítil ve své vlastní rodině.

Ve prospěch této věci pak může být ochoten v negativním případě prosazovat tyto společné ideály, myšlenky se vším lhaním, zlomyslností, krutostí, jízlivostí, ledovým klidem v komunikaci, citovým vydíráním, manipulací nebo hůře za pomoci emocionálně, agresivního nátlaku, aby člověk na druhé straně dělal, to co se musí pro „dobro“ věci.

V lepším případě se bude snažit nehledě na své působení v této církvi konat mnoho dobra pro společnost, ale přesto zůstává loutkou scientologické církve, co jej ovládá, využívá a přitom stále hraje potřebné „citové divadlo“, v kterém chce Tom Cruise hrát svou životní roli.

doufám, že se vám tato krátká ukázka rozboru dle astropsychologie líbila. Brzy se můžete těšit na další.

Získejte okamžitý přístup k mimořádným slevám, exkluzivním videím, radám pro osobní rozvoj, vztahy a mnoho dalšího. Jako dárek získáte 10% slevu na všechny služby! Navíc se dozvíte jako první o nových rozborech slavných osobností. Přihlaste se k odběru.. > zde

A autorce: Jmenuji se Mirka Bittner a na profesionální úrovni se astropsychologii a koučinku věnuji 14 let. Rozebírání lidí je má obrovská vášeň, kterou „trpím“ už od dětství. V kombinaci s mou velkou emocionální inteligencí přináší rozbory s výsledky, které lidem berou doslova slova z úst. Miluji pomáhat s transformaci života a díky mému přístupu se transformace u druhých děje rychle, efektivně a na hluboké úrovni.